Upravit stránku

Aktuality, tiskové zprávy

Budoucí zdravotníci nahlédli do útrob teplárny

V pondělí 14. října navštívili studenti z Mostu komořanskou teplárnu, aby nahlédli pod pokličku tajemství výroby tepla a elektřiny. V rámci projektu Chytré hlavy pro sever, který každoročně nabízí studentům různé vzdělávací semináře a exkurze, přilákal letos již po druhé studenty z našeho regionu.

Projekt vypisuje každoročně Vršanská uhelná ze skupiny Seven Energy a slouží na podporu technického a přírodovědného vzdělávání. Program je určený pro základní, střední i vysoké školy, přičemž tentokrát zavítali do teplárny studenti ze Zdravotnického lycea z VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most.

Před samotnou exkurzí byla připravena pro studenty přednáška spojená s občerstvením a po té následovala dvouhodinová výprava do provozu. Budoucí zdravotníci si odnesli nové vědomosti o chodu teplárny a dostali na cestu i drobné dárky.

V Komořanech dne 14.10.2019

 

Topná sezóna začala. V Mostě i Litvínově se od zítřka topí

Na základě žádosti významných odběratelů a po dohodě s hlavními distributory tepla zahájí od zítřka, tj. ve čtvrtek 19. září společnosti United Energy  a Severočeská teplárenská temperování domácností v Mostě a Litvínově. K dohodě uvedených partnerů začít vytápět došlo na základě předpovědi počasí v nadcházejícím období, kdy se má znatelně ochladit.

Topná sezóna tak bude v Mostě zahájena o 7 dní a v Litvínově o 9 dní dříve, než v loňském roce.

 

V případě, že se teplé počasí ještě vrátí, vytápění může být opět přerušeno, jako tomu bylo i v předchozích letech.

 

Otopné období dle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu začíná 1. září a končí 31. května. V tomto rozmezí jsou zahájeny dodávky tepla, jestliže dva po sobě jdoucí dny klesne průměrná denní teplota pod 13 stupňů Celsia a není očekáván další den vzestup teplot.

 

V Komořanech 18. 9. 2019

 

Ing. Miloslava Kučerová

tisková mluvčí

Telefon: 476 447 471, 606 644 496

Přejete si teplo? My jsme připraveni, stačí říct

Každým rokem se teplárny potýkají se stejným problémem, kdy zahájit topnou sezónu. Vyhláška říká teplárně zcela jasně, kdy topit musí – v době od 1. září do 31. května tehdy, když průměrná venkovní teplota klesne dva dny po sobě pod třináct stupňů a nelze podle předpovědi očekávat její zvýšení. Jenže statistiky a pocit chladu v bytě bývají dvě rozdílné věci. „Naším úkolem je zatopit, kdykoliv o to zákazníci požádají, a naše technologie jsou na to připravené. Vyhláška to umožňuje, ale vyžaduje souhlas dvou třetin uživatelů bytů, vysvětluje Petr Horák.

 

Co tedy doporučit lidem, kteří by rádi začali topit, přestože pro to zatím nejsou vyhláškou daná kritéria?
 

V první řadě je třeba se obrátit na majitele nebo správce budovy. Ne všichni možná vědí, že vyhláška jasně říká: za vytápění objektu je zodpovědný vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek. Majitel nebo správce se pak spojí s námi, a pokud to je technicky možné, obratem zahájíme vytápění. Když je z jedné výměníkové stanice vytápěno více domů, které vytápění odmítají, dodávku tepla zahájit nemůžeme. V případech, kdy dodávku pro většinu domů zahájíme a přesto nějaký dům naše teplo nechce, může domovník uzavřít ventily na hlavním přívodním potrubí v domě, uvádí Petr Horák.

 

Jak je na náročné zimní období připravena komořanská teplárna a jak distribuční společnost Severočeská teplárenská? „Ani letos v létě jsme nezaháleli a věnovali se opravám horkovodních rozvodů, které už řadu let postupně od nejstarších vyměňujeme. V letošním roce jsme zrekonstruovali na primární straně cca 2 900 metrů horkovodního potrubí a to zejména v městské části Velebudice. Na straně sekundární jsme zrekonstruovali cca 1 500 metrů rozvodů teplé vody a cca 420 metrů potrubí ústředního vytápění. K tomu byla ještě obnovena kompletní technologie u tří výměníkových stanic. Celková výše investičních nákladů vynaložených na obnovu a rekonstrukce tepelného zařízení činila v roce 2019 celkem 63 mil. Kč.  Vezmeme- li v potaz náklady za běžnou, nahodilou a preventivní údržbu, revizní činnosti, ověřování měřičů tepla a několik jmenovitých akcí, dostáváme se na částku o 12 mil. Kč vyšší.

V teplárně Komořany byly v letošním roce provedeny investice ve výši cca 110 mil. Kč. K hlavním akcím pak patří dokončení modernizace TG 4 včetně ochran a buzení, která byla započata již v roce 2018 v celkové výši investičních nákladů cca 53 mil. Kč a instalace frekvenčního měniče pro ventilátor kotle K10, realizovaná za účelem úspory elektrické energie a to v celkové výši cca 11 mil. Kč.

 

V Komořanech dne 12. 9. 2019

Teplárna podpořila dostihovou událost roku

 

V neděli 31. 8. se na mosteckém hipodromu uskutečnil nejvýznamnější dostihový den roku.

Příznivci turfu se mohli těšit z celkem osmi rovinových dostihů, z nichž se jeden konal pod patronací skupiny United Enegy s názvem „Cena společností United Energy a Severočeská teplárenská“.

 

Vítězem tohoto v pořadí 5. dostihu se stal žokej Jan Kratochvíl s koněm Ideal Choc, jehož trenérem je Josef Váňa starší. Cenu vítězi předala Miloslava Kučerová, PR managerka společností.

 

 

V Komořanech 4 .9. 2019

Severočeská teplárenská podpořila projekt Bezpečné cesty dětí do škol

Vaky s drobnostmi do školy, reflexními prvky a pexesem s desaterem, jak se chovat v dopravním provozu předali dnes při příležitosti zahájení školní docházky všem prvňáčkům základní školy Zdeňka Štěpánka v Mostě ředitel Severočeské teplárenské Petr Horák společně se specialistkou marketingu a péče o zákazníky Radkou Bišickou.  

.  Zároveň děti nabádali k ostražitosti při cestě do školy a popřáli jim mnoho úspěchů při získávání nových znalostí.

„Přeji vám bezpečnou cestu do školy.  Ať vás škola baví a ať v ní máte vždy tepelnou pohodu,“ popřál prvňáčkům Horák.

 

Teplárenská společnost se v letošním roce stala spolu s KÚ Ústeckého kraje, Policií ČR, oddělením ministerstva dopravy BESIP, AUTODROMEM Most a společností Unipetrol partnerem projektu Bezpečné cesty dětí do škol. Ten je určen všem prvňáčkům v Ústeckém kraji a jeho cílem je posílení bezpečnosti žáků prvních tříd při jejich cestě do a ze školy. Bezpečností balíčky obdrželo i díky Severočeské teplárenské 8 500 dětí.

 

„Bezpečnost obyvatel, zvláště pak dětí, patří mezi naše priority v oblasti darů a sponzoringu. S účastí na projektu Bezpečné cesty do škol jsme ani na chvíli neváhali,“ řekl Horák.

 

V Komořanech 2. 9. 2019

 

Dobrovolníci z teplárny opět tetami a strýčky opuštěných dětí

Již počtvrté udělali zaměstnanci Severočeské teplárenské a United Energy radost dětem z Kojeneckého ústavu v Mostě. Stejně jako v předchozích letech se 23 dobrovolníků v rámci projektu SETEP DAY na jedno dopoledne proměnilo v tety a strejdy, kteří vyvezli děti na výlet, konkrétně do chomutovského zooparku.

Přerozdělování finančních darů pro tento rok uzavřeno. V druhém kole získalo podporu 13 projektů

V druhém kole žádostí o dary a sponzoring vyhlášeném společnostmi United Energy a Severočeská teplárenská v letošním roce, se sešlo 27 projektů splňujících požadované podmínky pro podání žádosti. Z toho 6 se týkalo sportu, 6 sociální oblasti a zdravotnictví, 7 vzdělávání, 6 volnočasových aktivit a po jedné žádosti ochrany ŽP a bezpečnosti.

Komořanská teplárna vybrala k podpoře 13 projektů v celkové výši téměř 418 000 korun.

 

Mezi organizacemi, které obdrží finanční příspěvek je například ZŠ a MŠ Jeřabinka z Hamru, které společnost Severočeská teplárenská přispěje částkou téměř 65 tisíc korun, na projekt úspory energie, dále ZŠ s rozšířenou výukou jazyků Litvínov, jíž United Energy věnuje 55 000 korun na vybavení nově vznikající polytechnické učebny.  Třicet tisíc korun obdrží také Fotbalová škola Litvínov, dvacet tisíc pak například oddíl kanoistiky Sportclubu 80 Chomutov. Díky podpoře teplárenské společnosti ve výši 40 tisíc korun může pokračovat rekonstrukce dětského hřiště Automotoklubu SHD Most v AČR.

 

Podporu získají také Hipodrom Most, Schola Humanitas Litvínov, Plavecký klub Litvínov, Klub dětí CVČ v Mostě, ZO ČSOP 39/02 Klíny, Sdružení mládeže pro stolní hokej - oblast Severozápad, Nadační fond Veroniky Kašákové na projekt Restart či Autodrom Most na Podporu bezpečné cesty dětí do školy.

 

Celkem letos podpořila komořanská teplárna v 1. a 2. kole žádostí o sponzorský příspěvek 25 neziskových organizací částkou téměř 741 000 korun.

 

 

V Komořanech 6. 8. 2019                             

Den otevřených dveří v komořanské teplárně přilákal na šest desítek zájemců

Po dvou letech otevřela komořanská teplárna společnosti United Energy své brány široké veřejnosti. Každý měl příležitost na vlastní oči poznat, kde a jak vzniká teplo, které využívají obyvatelé měst Mostu a Litvínova. Do provozu teplárny se vypravilo na šest desítek zájemců. Ti se sjeli nejen z Mostecka, Litvínovska a Chomutovska, ale i ze vzdálenějších měst jako například z Doks či Sokolova.

Den otevřených dveří v teplárně

Komořanská teplárna a elektrárna se opět na jeden den otevře veřejnosti.

Exkurze, která se v předchozích letech setkala se zájmem malých i velkých, proběhne 18. července od 9:00  a je zcela zdarma  Exkurze provozem bude pro zájemce obohacena i o prohlídku výměníkové stanice a dále kolektoru v Mostě.

Preventivní kontroly dodatečně poukázaly na nutnost opravy potrubí v Litvínově

Přestože letos v plánu společnosti Severočeská teplárenská žádná odstávka v dodávkách teplé vody pro město Litvínov nebyla, byla společnost nucena plán pozměnit. Důvodem této změny je výsledek preventivních obchůzek prováděných provozními zaměstnanci.

Dobrá zpráva pro Mostecko: Celoplošná odstávka teplé vody se letos nechystá

Pro obyvatele měst Mostu a Litvínova má Severočeská teplárenská a United Energy dobrou zprávu.   V letošním roce během letních měsíců nebude celoplošná odstávka v dodávce teplé vody. 

Komořanské dětské hry slibují pokračování

 

Po medailích se jen zaprášilo, tak by mohl znít název druhého ročníku Komořanských dětských her, které se pořádaly v sobotu na Matyldě. Na místě bylo stejně jako v loňském roce přichystáno deset stanovišť s tradičními i méně tradičními soutěžemi.

Protidrogový vlak zastavil i v Mostě

Nejvýznamnější projekt v oblasti protidrogové prevence v České republice – Revolution Train – dorazil na mostecké nádraží.  Třistatunový a 165 metrů dlouhý kolos nabídl školákům i veřejnosti jedinečné prostředí pro interaktivní zážitkové vzdělávání.

Investice do zdroje i horkovodů plánuje komořanská teplárna i v letošním roce

I letos obsahuje plán údržby a investic komořanské teplárny velké množství akcí. Teplárna plánuje v roce 2019 investovat další stovky milionů korun.

Energie dobrovolníků zářila v zahradě dětského domova

Dvacet šest dobrovolníků komořanské teplárny zavítalo koncem května již po čtvrté do Dětského domova ve Vysoké Peci u Jirkova, aby opět pomohli s rozsáhlými pracemi na tamní zahradě.

V Mostě a Litvínově se přestává topit

Po dohodě s hlavními odběrateli přeruší zítra, tj. v pátek 31. května,společnost United Energy a Severočeská teplárenská dodávky tepla pro města Most a Litvínov.

Termín ukončení topné sezóny v letošním roce koresponduje s oficiálním termínem uvedeným ve vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu.

Komořanský komín se opět stal domovem pro sokolí rodinu

Také letos se speciální budka umístěná na ochozu komořanského komína stala domovem pro sokolí pár, který tu zahnízdil koncem března.

 

„Letos si sokoli dávali se zahnízděním trochu na čas, což bylo ovlivněno především počasím“, prozradil ornitolog Václav Beran, který dosud na komořanském komíně okroužkoval již 15 sokolích mláďat.  Začátkem května však již mohl okroužkovat další tři, dvě samičky a samečka.

Komořanské dětské hry jsou už za dveřmi

Severočeská teplárenská navazuje na úspěšnou akci s názvem Komořanské dětské hry, které se poprvé konaly v loňském roce při příležitosti závodu Dračích lodí. Ani letos nebudou návštěvníci ochuzeni o den plný zábavy. Druhé komořanské klání se uskuteční už v sobotu 8. června od 10 do 18 hodin na Matyldě v Mostě.

Spolupráce United Energy s městem Most a Litvínov bude pokračovat i letos

Spolupráce společnosti United Energy  s městy Most a Litvínov bude pokračovat i v letošním roce. Na začátku dubna byly podepsány dodatky, které oblasti spolupráce pro rok 2019 konkretizují.

Obě města obdrží na realizaci svých projektů stejnou částku jako v posledních letech, tedy každé půl milionu korun.

Vychází první číslo magazínu DoTeK – časopisu plného energie

 

 

Do poštovních schránek obyvatel Mostu a Litvínova v těchto dnech míří zcela nový časopis. Pod názvem DoTeK nebo-li Domácnostem Teplo z Komořan ho budou vydávat společnosti United Energy a Severočeská teplárenská, tedy firmy, které zajišťují obyvatelům těchto měst tepelnou pohodu.