Upravit stránku

Aktuality, tiskové zprávy

První odstávka v souvislosti s rekonstrukcí hlavního napáječe do Litvínova úspěšně ukončena

I přes komplikace zaviněnými nepříznivými klimatickými podmínkami, skončily již včera večer veškeré práce, související s rekonstrukcí primárního napáječe, konkrétně s přepojováním části úseku na provizorní potrubí.

 

„Díky vynikající organizaci a koordinaci prací generálního zhotovitele, společnosti A-BENET s.r.o. s jeho subdodavateli se podařilo zkrátit odstávku s několikahodinovým předstihem oproti plánovanému harmonogramu. Původně se měly domácnosti dočkat teplé vody až dnes, tj. 5. 6. v pozdních večerních hodinách, nicméně odběratelé Litvínova i Janova mohli pocítit teplou vodu již dnes brzy ráno,“ sdělil Petr Horák, ředitel společnosti Severočeská teplárenská. „Zhotoviteli děkujeme za nasazení, které projevil i v extrémně nepříznivém počasí, jež v době prací panovalo. Odběratelům se pak omlouváme za způsobený krátkodobý discomfort“, dodal Horák.

 

 

V Komořanech dne 5. 6. 2020

Topná sezóna končí. V úterý v Litvínově a Janově startuje 4 denní odstávka v dodávce teplé vody

V neděli 31. května,přerušíspolečnost United Energy a Severočeská teplárenská dodávky tepla pro města Most a Litvínov.

 

 „Topná sezóna v loňském roce byla v obou městech ukončena stejně jako letos až k oficiálnímu termínu ukončení topné sezóny uvedeným ve vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu,“ sdělila Miloslava Kučerová, tisková mluvčí společnosti. „V případě opětovného poklesu venkovních teplot je teplárenská společnost, na základě žádosti odběratelů, kdykoliv připravena dodávky tepla opět obnovit,“ dodala Kučerová.

 

V úterý 2. června pak startuje, v souvislosti s rekonstrukcí hlavního napáječe, čtyřdenní odstávka v dodávkách teplé vody pro města Litvínov a Janov. Práce na přepojení na provizorní potrubí započnou 2. června v brzkých ranních hodinách, skončení prací a obnovení dodávek plánuje společnost 5. června ve večerních hodinách.

 

Za snížení komfortu obyvatel v době odstávky se společnost omlouvá.

 

V Komořanech 29. 5. 2020

Sokolí ráj na komořanském komíně

Komín komořanské teplárny u Mostu je rájem pro sokola stěhovavého. Populace tohoto kriticky ohroženého dravce se totiž právě zde rozrostla o další tři malé opeřence. „Komín se stal domovem pro první pár sokolů již v roce 2014, kdy byla na jeho ochozu umístěna hnízdní budka. Od té doby se zde vylíhlo 21 mláďat. Letos jsme na svět uvítali dvě samičky a jednoho samečka. Rodiče jsou s největší pravděpodobností stejný pár, který u nás zahnízdil vloni“, uvedla Miloslava Kučerová, tisková mluvčí teplárny.

 

Pohlaví nových obyvatel odhalil ornitolog Václav Beran při kroužkování v první polovině května. „Vzhledem k počasí začali sokoli hnízdit nezvykle brzy, což bylo zjevné především na samečkovi, který již dobře létal. Při výstupu na komín patroloval na jeho ochozu a posléze odlétl neznačený. Mláďata jsou ve výborném stavu, potravy mají evidentně dostatek. Kolem budky jsem posbíral i pár kroužků patřících poštovním holubům,“ sdělil Beran.

Nakonec došlo i k okroužkování posledního mláděte. Několik dní po označení jeho sourozenců si zaměstnanci, stejně jako vloni, povšimli mladého sokola, který vypadal zraněný a nelétal. „Sameček byl odchycen, okroužkován a následně umístěn pro jistotu opět na ochoz do bezpečí. Dle přivolaného ornitologa byl v dobré kondici, rodiče ho na zemi krmili,“ dodala Kučerová.

 

Hnízdění sokolů na komíně je výsledkem dlouhodobé spolupráce firmy s ornitology ze společnosti Alka Wildlife, kteří se snaží o návrat sokolů do přírody. Na rozdíl od skal, kde hnízdili původně, mají v průmyslových areálech paradoxně dostatek klidu na hnízdění i dostatek letící potravy. Podle odborníků na to přišli dravci sami.

Teplárna jim pomáhá instalací buněk. Sokoli naopak firmě pomáhají chránit technologii před holubím znečištěním redukcí stavu těchto ptáků v areálu.

 

 

V Komořanech 18. 5. 2020               

Termíny letních odstávek zveřejněny

Společnost Severočeská teplárenská zveřejňuje k dnešnímu datu aktuální přehled termínů letních odstávek teplé vody. Podrobnější informace k jednotlivým lokalitám naleznete zde:

Most

Litvínov

 

Informační letáky budou v těchto dnech předány jednotlivým správcům odstavených objektů k vylepení do vchodů. Bližší informace budou pak i na telefonních číslech 476 447 830 nebo na 734 289 969 nebo zde.

 

Chápeme, že odstávky jsou vždy nepříjemné, ale věříme v pochopení našich odběratelů, kdy tím, že snížíme komfort v letních měsících je pořád lepší, než komplikace v zimě, což by mohlo nastat, kdybychom údržbě nevěnovali takovou pozornost.

 

V Komořanech dne 14. 5. 2020

Litvínov čeká v létě oprava hlavního horkovodu. Komořanská teplárna je na to připravena

Zajistit plynulou dodávku tepla a teplé vody všem odběratelům je prioritou většiny teplárenských společností. Aby mohly dostát svým závazkům vůči zákazníkům, je potřeba pravidelný servis a obnova horkovodů. Z toho důvodu se ani letos teplárny plánovaným opravám nevyhnou, byť současná situace a řada opatření proti šíření epidemie COVID – 19, jim situaci rozhodně neulehčují.  Přesto přípravy v Komořanech jsou v plném proudu.

 

Důležitou zprávou pro obyvatele je, že dlouhodobá odstávka v roce 2020 opět nebude. V Mostě budou probíhat pouze lokální opravy, v Litvínově je však v plánu obnova hlavního napáječe, který přivádí horkou vodu do města.

„Každoročně plánujeme do obnovy tepelných zařízení nemalé finanční prostředky a realizaci akcí se snažíme plánovat tak, aby měly co nejmenší dopad na naše odběratele. Přesto se však několikadenním lokálním odstávkám nevyhneme,“ vysvětluje vedoucí provozu Tomáš Vraj.

 

LITVÍNOV - Zásadní akcí bude letos rekonstrukce části tepelného napáječe v délce cca 2 x 2 000 m do města Litvínova, která začne samotným zásahem do potrubí napáječe v červnu. „Abychom nemuseli po dobu prací na tomto horkovodu přerušit dodávky tepla pro odběratele v Litvínově dlouhodobě, rozhodli jsme se vybudovat po celé délce trasy provizorní propojení,“ říká Tomáš Vraj. Stejným způsobem postupovala teplárenská společnost i vloni při přeložce horkovodu do Mostu kvůli postupující těžbě uhlí. Pro obyvatele Litvínova to tak znamená pouze dvě kratší odstávky v okamžiku, kdy bude docházet k přepojení na provizorní potrubí a poté zase zpět. První odstávka v délce přibližně čtyř dnů bude probíhat v první polovině měsíce června, druhá potom v délce asi 3 dny v druhé polovině srpna. Odstávky se budou týkat všech odběratelů v Litvínově i Janově.

Kvůli generální opravě přípojky pro výměníkovou stanici č. 11 bude v srpnu 2020 probíhat lokální odstávka pro odběratele z této VS (B. Němcové 804-809, 822, 823, 824, Valdštejnská 819, 820, 821). „Abychom příliš neomezovali obyvatele této lokality, spojíme ji s termínem srpnové odstávky tepelného napáječe a bude se jednat o maximálně 6 dní,“ dodává Tomáš Vraj.

 

MOST - V Mostě je plánováno několik lokálních odstávek a to v lokalitách POD NEMOCNICÍ poblíž ulic F. Halase a V. Nezvala a dále PODŽATECKÁ směrem na muzeum. „Zde předpokládáme dopad na odběratele velmi malý. Plánujeme běžné opravy primárních rozvodů a bude se jednat maximálně o jednodenní odstávky teplé vody,“ informuje vedoucí provozu. Rekonstrukce sekundárních rozvodů tepla a teplé vody, tedy od výměníkových stanic k domům, se dotkne lokalit výměníkových stanic  VS 801 a 809 (ul. Maršála Rybalka, Česká a Albrechtická), VS 21 A, B (ul. Vítězslava Nezvala) a VS 26 (ul. Antonína Dvořáka). Půjde o maximálně desetidenní odstávky na přelomu června a července.

 

Finální termíny lokálních odstávek a rozsah odběrných míst zveřejní teplárenské společnosti nejpozději v polovině května a to prostřednictvím webových stránek www.setep.cz   www.ue.cz a za pomoci obou radnic. Standardně připravujeme i informační letáky, které budou předány jednotlivým správcům odstavených objektů k vylepení do vchodů.

 

V Komořanech dne 23. 4. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolupráce teplárny v Komořanech s městy pro rok 2020 stvrzena

Spolupráce společnosti United Energy  s městy Most a Litvínov bude pokračovat i v letošním roce. Na začátku dubna byly podepsány dodatky, které oblasti spolupráce pro rok 2020 konkretizují.

Výše finanční částky poskytnuté městům na jejich projekty se od předchozích let nemění. Každé z nich obdrží opět půl miliónu korun.

 

MOST – S městem Most uzavřela teplárna v pořadí již sedmnáctý dodatek k Dohodě o vzájemné spolupráci. Ten letos zahrnuje především podporu vzdělávání (150 tis. Kč)a  sociální oblasti (100 tis. Kč). Na ostatní činnosti padne zbylých 250 000 korun, kde nejvýznamnější položkou je 150 tisíc korun na rozšíření zahradní části pro děti z jeslí v MŠ Hutnická.

 

LITVÍNOV – Spolupráci v letošním roce svým podpisem stvrdil generální ředitel komořanské teplárny Milan Boháček i se starostkou města Litvínova Kamilou Bláhovou.

Nejvíce podporovanými oblastmi v letošním roce jsou vzdělávání (325 tis. Kč) a prevence kriminality (105 tis. Kč). Zbylé prostředky půjdou na kulturu a sociální oblast. Největší položku ve výši 140 tisíc korun představuje pořízení interaktivní tabule pro ZŠ Litvínov-Hamr v Mládežnické ulici.

 

„S návrhy projektů, které navrhlo město Litvínov k podpoře, jsme bez výjimky souhlasili. Spokojeni jsme zejména s výší podpory do vzdělávání a bezpečnosti obyvatel. Projekty korespondují i s naším zájmem, tedy zajistit vyšší kvalitu žití obyvatel v regionu ve smyslu nízké kriminality a dobrého školství. Právě podpora těchto dvou oblasti je prioritou naší společnosti,“ řekl Milan Boháček.

 

„United Energy patří mezi významné sponzory města již patnáct let. Velmi si toho vážíme a

děkujeme,“ poděkovala Kamila Bláhová.

 

Městu Litvínov přispěla komořanská teplárna jen na základě dodatků k Dohodě o vzájemné spolupráci z roku 2006 částkou 7 230 000 korun.

 

 

 

V Komořanech 3. 4. 2020                           

 

 

United Energy získala pro nemocnici v Mostě další ochranné pomůcky

Potřebné ochranné pomůcky, tentokrát brýle a ochranné obleky, převzal dnes ředitel mostecké nemocnice MUDr. Petr Najman z rukou generálního ředitele společnosti United Energy Ing. Milana Boháčka.  Jednalo se o třetí část pomoci skupiny EPH a J&T.

 

„Ze zakoupeného zdravotnického materiálu, který zajistila naše mateřská společnost EPH, se nám podařilo pro naši nemocnici získat další profylaktické pomůcky, konkrétně 300 kusů ochranných overalů a 120 kusů brýlí,“ uvedl Milan Boháček.

 

Dle slov Petra Najmana bude větší část daru poskytnuta zdravotníkům z odběrového místa. Ti zde provádějí indikovaným pacientům, kteří mohou přijet i autem, odběr pro test na nákazu virem způsobujícím onemocnění COVID-19. „ Pro fungování odběrového místa je nedostatek ochranných pomůcek velkým problémem. Nezbývá mi, než znovu poděkovat vaší společnosti za jejich zajištění,“ řekla Najman.

 

Fotografie: Ing. Milan Boháček, generální ředitel UE, a.s., MUDr. Petr Najman, ředitel mostecké nemocnice. MUDr. František Janů, primář chirurgie a Mgr. Šárka Gregušová, hlavní sestra při předání daru.

 

 

V Komořanech 1. 4. 2020                           

 

 

Druhé číslo magazínu DoTeK jen online

Právě vyšlo druhé číslo magazínu DoTeK 2020. S ohledem na vyhlášená opatření proti šíření COVID-19 však tentokrát nebude čtvrtletník distribuován do poštovních schránek a bude možné jej shlédnout pouze v online verzi.

 

V magazínu s podtitulem Časopis plný energie se čtenáři mohou těšit na interview s úspěšnou plavkyní Simonou Kubovou (dříve Baumrtovou), informaci o projektu Adoptuj si svou sedačku v litvínovské Citadele či na zajímavosti o rodinném festivalu Recykult.

 

Aktuální číslo se věnuje i vážnějším tématům jako jsou letní odstávky 2020, investice do horkovodů či zpracování odpadů. Zajímavý je i rozhovor s technickým ředitelem United Energy, který vás seznámí s přípravou projektu, jež má připravit firmu na plánovaný odklon Evropy od spalování uhlí.

 

Nové číslo magazínu je možné shlédnout na webu United Energy nebo Severočeské teplárenské.

 

V Komořanech 27. 3. 2020                         

 

Teplárna předala druhou část daru. Mostecká nemocnice obdržela respirátory

Třetí letadlo s pomocí, kterou se podařilo zajistit skupinám EPH a J&T, přivezlo ve středu krátce po půlnoci 200 tisíc respirátorů N95. Polovina z tohoto počtu, určená pro ČR, je postupně distribuována do nemocnic, měst a částečně i firem, které zajišťují základní obsluhu obyvatelstva. Celkem bylo zatím do Česka a Slovenska dodáno vedle těchto respirátorů také 1 500 000 chirurgických roušek, 20 000 ochranných obleků, 25 000 ochranných brýlí a 50 000 testů.

 

Již ve středu předali ředitelé společností skupiny United Energy Milan Boháček (UE, a. s.) a Petr Horák (ST, a. s.) první část pomoci městům Most a Litvínov a také mostecké nemocnici v podobě třiceti devíti tisíc kusů jednorázových ústenek. Dnes obdržela Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Most o. z., další dar a to 4 000 kusů respirátorů N95.

 

„Na začátku vyhlášení nouzového stavu, tedy počátkem března jsme na tom s pomůckami byli podobně jako všichni v celé republice, nebyli jsme úplně dobře vybaveni. Nicméně situace se postupně mění k lepšímu i díky darům takových společností jako je EPH (Energetický a průmyslový holding). Před třemi dny jsme obdrželi 12 tisíc ústenek a dnes dorazila dodávka čtyř tisíc respirátorů FFP2. Této pomoci si opravdu ceníme a velmi děkujeme společnosti za tyto pozitivní kroky,“ řekl k poskytnutému daru MUDr. Petr Najman, ředitel mostecké nemocnice.

 

„Vážíme si každé takové pomoci, která pro zaměstnance Krajské zdravotní do našich nemocnic přichází ve dnech, kdy je ochranných pomůcek pro zdravotníky v České republice stále ještě nedostatek. Děkujeme firmě EPH za dar, který se dostal jejím prostřednictvím do České republiky,“ poděkoval již ve středu Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

 

V Komořanech dne 27.3.2020

 

Zaměstnanci šijí roušky pro sebe i své kolegy. Laboratoř vyrábí desinfekci

K šití doma vyrobených roušek se připojili i zaměstnanci komořanské teplárny. Ti, kteří z preventivních opatření pracují z domova, vyměnili své obvyklé pracoviště za domácí šicí dílnu, aby ušili roušky pro své kolegy, kteří chodit do práce musí kvůli zabezpečení plynulého chodu teplárny. Jsou ale i tací, kteří šijí roušky mimo pracovní dobu.

 

„Nedostatek ochranných pomůcek zvedl vlnu solidarity a ukázal improvizační potenciál našich zaměstnanců,“ sdělila tisková mluvčí teplárny Miloslava Kučerová a dodala: „ Šití předcházela výzva k pomoci a během tří dnů se sešlo více jak 130 kusů roušek. Zapojili se nejen zaměstnanci, ale k údivu i jejich ratolesti, které v současné době nechodí do školy a chtějí být nějak prospěšné.“

 

Svépomocí řeší United Energy i výrobu desinfekčního prostředku, který je používán v provozních objektech a při úklidu. Ten vyrábí laboratoř teplárny.

 

 

V Komořanech 26. 3. 2020                         

Společnosti skupiny United Energy předaly první část pomoci městům i nemocnici

Předevčírem okolo jedné hodiny ranní přistálo na letišti Václava Havla letadlo, které z Číny přivezlo potřebný zdravotnický materiál. Obsahem dodávky byl i 1 milion roušek, které zakoupily i J&T a EPH. Šlo o první část z dodávek, na které obě skupiny vyčlenily přes 215 milionů korun. Dodávka byla rozdělena rovným dílem mezi Česko a Slovensko. Další část pomoci by měla dorazit v nejbližších dnech.

500 000 roušek určených pro Českou republiku bylo distribuováno již včera především do regionů, ve kterých poskytují společnosti skupiny EPH dodávky tepla.  Jedním z nich je i Mostecko.

Ředitelé společností skupiny United Energy Milan Boháček (UE, a. s.) a Petr Horák (ST, a. s) dnes, tj. 25. března, předali prvních 39 000 roušek mostecké nemocnici a také městu Most a Litvínov k rozdělení organizacím, které v obou městech poskytují základní kritické služby.

Dvanáct tisíc ústenek přijali za mosteckou nemocnici ředitel zdravotní péče doktor Petr Najman spolu s hlavní sestrou Šárkou Gregušovou. Oba ocenili pomoc nadace a poděkovali za poskytnutí jednorázových roušek, které podle nich spotřebují denně velké množství. Ústenky totiž, jako opatření proti šíření koronaviru, poskytují i svým pacientům.

Za osmnáct tisíc roušek pak poděkoval tajemník mosteckého magistrátu Petr Krupička. „Roušky rozdělíme mezi sociální služby. Obdrží je penziony pro seniory i místní hospic. Část obdrží také technické služby či městská policie,“ upřesnil Krupička.

Devět tisíc roušek pak bylo předáno starostce města Litvínova Kamile Bláhové a místostarostce Erice Sedláčkové. „Děkujeme všem sponzorům za poskytnuté ochranné pomůcky, které můžeme přerozdělit organizacím, jež je postrádají. Sponzorů máme více, nicméně vy jste tím největším. Ještě jednou nadaci děkujeme,“ vyjádřila svůj dík starostka.

Nezávisle na daru od nadace J&T a EPH poskytla společnost United Energy ochranné pomůcky také pro lékaře kladenské nemocnice. “Na základě žádosti našeho závodního lékaře, který zároveň vykonává praxi v nemocnici v Kladně, jsme pro urgentní příjem tohoto zařízení poskytli několik ochranných brýlí,“ informoval generální ředitel společnosti Milan Boháček.

 

V Komořanech 25. 3. 2020                         

 

 

 

Opatření společností skupiny United Energy proti šíření koronaviru

Teplárenské společnosti United Energy a Severočeská teplárenská si uvědomují závažnost dané situace a přijaly v posledních týdnech řadu opatření proti šíření epidemie COVID – 19. Ve všech krocích postupují plně v souladu s ustanoveními schválenými úřady, podle pokynů a doporučení Bezpečnostní rady státu, Ministerstva zdravotnictví ČR a hygieniků.

Komořanská teplárna má dva hlavní cíle: zaručit zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců, které je hlavní prioritou vedení společnosti, a zároveň zajistit plynulý chod teplárny a dodávek tepla a teplé vody odběratelům.

Jedním z úplně prvních kroků proti šíření nového koronavirus bylo nařízení domácí karantény pro kolegy, kteří se v posledních týdnech zdržovali v rizikových zemích. Případně jejich rodinní příslušníci a členové domácnosti.

 

„Jedním z dalších opatření je minimalizace vzájemného kontaktu lidí.  Zaměstnancům, u nichž není nutná fyzická přítomnost přímo na pracovišti, byl doporučen režim práce z domova. Platí maximální možná míra omezení osobních schůzek s důrazem na využívání elektronických forem komunikace a to jak mezi našimi zaměstnanci, tak s obchodními partnery,“ sdělil Milan Boháček, generální ředitel United Energy a doplnil: „Preventivní opatření samozřejmě zavádíme i v provozu, aby byla zaručena běžná činnost a plynulý chod výroby. Sestavili jsme pracovní skupinu, jejímž úkolem je například zajistit bezpečné prostředí pro pracovníky centrální dozorny a elektrovelína, kde se obvykle sdružuje více pracovníků. Ti budou nově odděleni.“

 

Zaměstnanci jsou pravidelně informováni o aktuálně platných nařízeních vlády i o zdravotních pravidlech.

„Veškerá uvedená opatření jsou ryze preventivního charakteru, V případě teplárny v Komořanech nemáme žádnou informaci o případně nakaženém zaměstnanci,“ řekla Miloslava Kučerová, mluvčí teplárenské společnosti

 

 

 

V Komořanech 16. 3. 2020                         

Dubnová úklidová akce Ukliďme Benďák, ukliďme Most se ruší

Komořanská teplárna rozhodla o ZRUŠENÍ dobrovolnické úklidové akce „Ukliďme Benďák, ukliďme Most,“ která se měla uskutečnit v pátek 3. dubna 2020.  Rozhodnutí o odvolání akce vydala v souvislosti s ochranou občanů města a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem.

„Neskrýváme, že nás odvolání akce mrzí, nicméně jde o preventivní opatření, které vnímáme jako důležité, neboť se jedná o zdraví a bezpečnost občanů“, sdělila tisková mluvčí teplárenské společnosti Miloslava Kučerová. Situaci okolo koronaviru bude teplárna i nadále sledovat a případně uvažovat o přesunutí termínu akce.

„Úplně se akce vzdát nechceme. Pokud se situace zlepší, přesuneme úklid na pozdější, pravděpodobně podzimní termín,“ informovala Radka Bišická, specialistka marketingu a jedna z organizátorek a doplnila: „Děkujeme všem partnerům, školám a ostatním dobrovolníkům, kteří se s námi chtěli na úklidu Benediktu podílet.  Věříme, že nám zůstanou věrní a opět se k nám připojí, bude-li to možné.“

 

 

V Komořanech 12 .3.  2020                          

 

Komořanská teplárna investuje. Nejvíce do horkovodů

Investice do modernizace horkovodů jsou největší položkou letošního plánu investic společností United Energy a Severočeská teplárenská. Nejrozsáhlejší bude letos rekonstrukce hlavního tepelného napaječe do Litvínova v délce dvou kilometrů. V Mostě je pak v plánu rekonstrukce části nadzemního napaječe v Čepirozích. Modernizovat se budou i některé úseky sekundárních rozvodů v délce téměř dvou kilometrů. Během léta bude navíc obnovena kompletní technologie u dvou výměníkových stanic.

„Největší a také finančně nejnáročnější akcí bude letos rekonstrukce tepelného napaječe do Litvínova ve výši cca 90 miliónů korun. Celková výše investic Severočeské teplárenské do modernizace tepelných zařízení představuje 128 milionů korun. Dalších 11 miliónů pak půjde na údržbu a akce většího charakteru“, sdělil Petr Horák, ředitel Severočeské teplárenské.

 

Rozsáhlé investice čeká také zdroj v Komořanech. Už letos totiž začíná první část přestavby jednoho ze stávajících uhelných kotlů na kotel pro spalování biomasy. „Naše společnost se intenzivně připravuje na plánovaný odklon Evropy od spalování uhlí. V současné době intenzivně pracujeme na přestavbě jednoho ze stávajících kotlů s fluidní technologií na biokotel. S jeho provozem počítáme již v příštím roce“, informoval Milan Boháček, generální ředitel United Energy.

 

Do modernizace teplárny v Komořanech plánuje United Energy letos investovat více jak 74 miliónů korun. Dalších téměř sto milionů bude vynaloženo na údržbu a opravy zařízení. Mezi významné akce patří například oprava dvou kotlů či oprava zařízení rozvoden.

 

 

 

V Komořanech 4. 3. 2020                             

Teplárna opět nadělovala. Finanční příspěvek získalo 13 organizací

První kolo přijímání žádostí organizací a škol regionu o sponzorský příspěvek bylo v polovině ledna uzavřeno. K tomuto datu se sešlo 24 žádostí od 22 organizací, z toho po šesti z oblasti sportu, volného času a vzdělávání, 3 z oblasti zdravotnictví a sociální sféry, 2 z kultury. Jeden projekt se týkal úspory energií. Nejvíce projektů přišlo z města Mostu.

 

„Letos to je poprvé, co všechny žádosti, které do naší společnosti dorazily, splnily všechny podmínky pro zařazení do výběrové komise. Z těchto přihlášek pak komise vybrala 13 projektů, mezi které rozdělila více jak 397 tisíc korun. To je více jak o 104 tisíc korun, než bylo přiděleno v prvním kole vloni“, sdělila tisková mluvčí teplárny Miloslava Kučerová.

 

Finanční dar od společností United Energy a Severočeská teplárenská tak obdrží například Krajská rada seniorů Ústeckého kraje ve výši 35 tisíc korun na organizaci červencových sportovních her pro seniory s mezinárodní účastí, ZŠ Hamr-Litvínov ve výši 50 tisíc korun na rekonstrukci a vybavení cvičné kuchyně pro žáky školy či litvínovská MŠ Kaštánekv Bezručově ulici(32 250 Kč) na pořízení keramické pece. Spokojená může být rovněž obecně prospěšná společnost ENERGIE Meziboří, které teplárna věnuje 33 000 korun na zřízení IT koutku pro uživatele Chráněného bydlení a dvě chomutovské střední školy – VOŠ a SPŠ Chomutov a SOŠES, OA, SZŠ Chomutov- které získají na své projekty dohromady 50 tisíc korun. Podpořen bude i 2. ročník akce Veřejné kulturní iniciativy Most, tzv. rodinný festival Recykult (30 tis. Kč), který bude letos věnován lesu a další neziskové organizace a sportovní kluby.

 

Aktuální informace o podpoře regionu sledujte na www.tepelnapohoda.cz

 

 

 

V Komořanech 28. 2. 2020                           

 

Proběhly kontrolní odběry na výskyt bakterie Legionella

 

Společnost Severočeská teplárenská opět provedla ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem testování teplé vody na výskyt bakterie Legionella.

Ke kontrole byly vybrány dvě výměníkové stanice a to  VS 62 v ul. J. Wolkera, na kterou jsou připojeny bytové domy ve správě Bytového družstva Krušnohor a Domov pro seniory a VS 801, tedy stanice, jež je umístěna na velkém panelovém sídlišti. Jedná se o pokračování pravidelného ověřování kvality teplé vody pro potvrzení zdravotní nezávadnosti. V minulosti nebylo nikdy zjištěno překročení doporučené mezní hodnoty výskytu bakterie, která je 100 KTJ/100ml.

Odběr vzorků proběhl za účasti zástupce bytového družstva Krušnohor, který tak měl možnost se zblízka podívat, jak celý proces probíhá. Zároveň mu bylo přislíbeno poskytnutí výsledků analýzy odebraných vzorků, provedené v akreditované laboratoři ústavu.

V Komořanech dne 28. 2. 2020

 

Ukliďme Benďák, ukliďme Most. Teplárna se zapojí do celostátní úklidové kampaně

 Dne 3. dubna, den před oficiálním úklidovým dnem celostátní kampaně „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ se k této akci připojí i komořanská teplárna.   Ta k účasti na úklidu s podtitulem „Ukliďme Benďák, ukliďme Most“ vyzývá nejen své zaměstnance, ale i další dobrovolníky z řad veřejnosti a také mostecké základky.

 

„ Letos jsme se i my rozhodli připojit k celostátní dobrovolnické akci, jejímž cílem je uklidit nelegální skládky a nepořádek sdílených prostor. Do spolupráce na zlepšení kvality a čistoty našeho města chceme zapojit nejen naše zaměstnance, ale i dobrovolníky z řad veřejnosti a žáky základních škol. Po dohodě s městem jsme si k úklidu vybrali lokalitu okolo Benediktu. Chceme uklidit nejen areál, kam chodí Mostečané sportovat a relaxovat, ale především vyčistit i jeho blízké okolí, křoviny a zalesněné prostory, kde je skryto nejvíce odpadků“, sdělila tisková mluvčí společnosti a zároveň jedna z organizátorek firemního úklidu Miloslava Kučerová.

 

Teplárenská společnost již ke spolupráci oslovila některé základní školy. „ Díky školám, které se k nám připojily, bude vyčištěna řada míst v celém Mostě.  Některé z těchto škol se do kampaně zapojily již v minulých ročnících, například. ZŠ U Stadionu, ZŠ Okružní 1235, ZŠ Zdeňka Štěpánka či ZŠ V. Talicha“, dodala Kučerová.

 

Dobrovolníci z řad veřejnosti se mohou hlásit na webové stránce: https://www.UklidmeCesko.cz/event/24543/, přijít však mohou i bez předchozího přihlášení.

Sraz účastníků je na Benediktu, v pátek 3. 4. 2020 v 9:00 hodin, na parkovišti před penzionem.

 

Pro účastníky bude připraven teplý nápoj, po akci opékání. Pro děti pak menší program a odměna.

 

 

 

V Komořanech 26. 2. 2020                           

 

Klientské centrum společnosti Severočeská teplárenská, a. s., otevřeno

Společnost Severočeská teplárenská nově otevřela kontaktní místo pro své zákazníky v budově sesterské společnosti Gabit na adrese kpt. Jaroše 99 v Mostě. Cílem a posláním společnosti je především spokojenost zákazníků, proto i nové centrum bude sloužit lidem k vyřízení nutných záležitostí v prostředí, kde ochota a vstřícnost jsou na prvním místě.

 

Na klientské místo se mohou zákazníci obracet v případě:

  • změny smluv
  • reklamací
  • získání Informací o produktech a službách
  • vytvoření nabídky služeb na míru
  • potíží s vytápěním nebo teplou vodou
  • požadavku na připojení k CZT

 

Zaměstnanci centra jsou připraveni Vám ochotně pomoci a v případě potřeby zvolit i individuální jednání mimo zákaznické centrum gabitmost.cz

 

Věříme, že kontaktní centrum bude přínosem pro všechny zákazníky.

 

 

V Komořanech dne 10. 2. 2020

 

Neziskovky mohou žádat o dobrovolníky

I letos je společnost United Energy připravena, v rámci projektu firemního dobrovolnictví, poskytnout své zaměstnance některé z organizací, působících nebo vykonávajících svou činnost na Mostecku a Litvínovsku, případně na Chomutovsku.

Neziskové organizace, které mají o tuto nefinanční podporu ze strany teplárenské společnosti zájem, mohou vyplnit formulář žádosti, který je k dispozici na webových stránkách www.tepelnapohoda.cz, pod záložkou „…Dobrovolnictví“ a zaslat jej na uvedené kontakty nejpozději do 31. března2020.

Ze zaslaných žádostí pak bude vybrána organizace, kterou komořanská teplárna v letošním roce podpoří.

 

„Vedení firmy umožní svým zaměstnancům v jeden den opustit svá běžná pracoviště a pomoci vybrané neziskové organizaci již podvanácté. Jsme zvědaví, které organizace projeví o práci dobrovolníků zájem v letošním roce. Dosud jsme pomáhali například v dětských domovech v Hoře Sv. Kateřiny a ve Vysoké Peci u Jirkova, handicapovaným v obecně prospěšné společnosti Energie v Meziboří, mateřským školkám i domovům seniorů,“ sdělila Miloslava Kučerová, tisková mluvčí společnosti.

 

 

V Komořanech 23. 1. 2020

Podpora regionu v roce 2019

Společnost United Energy a Severočeská teplárenská věnovaly v loňském roce více jak 3 000 000 korun na podporu veřejně prospěšných aktivit v regionu. Městům, obcím a neziskovým organizacím tak firma přispěla finanční částkou na stejné úrovni jako v roce předchozím. Nejvíce podporováno bylo vloni vzdělávání (30%) dále pak zdravotní a sociální oblast (21%), kterou následovaly úspory energií společně s oblastí kultury a volného času (14%).  Teplárna nezapomněla ani na podporu prevence kriminality (6%).

 

Z celkové částky na podporu aktivit regionu připadla částka ve výši 1 milion korunna podporu projektů partnerských měst Mostu a Litvínova v rámci dohod o spolupráci. Každé město obdrželo na své projekty 500 000 Kč.

 

Mezi nejvýznamnější položky dohody s městem Most patřilo 170 tisíc korun na pořízení zvedáku s váhou pro imobilní uživatele Domova pro seniory v ul. A. Dovářka  či 80 tisíc korun na zakoupení nových židlí na Komorní scénu mosteckého divadla.

Finanční příspěvky v rámci dohody s Litvínovem putovaly například do objektu MŠ Ladova 1676, na zahradní úpravy školní zahrady a její vybavení herními prvky (200 tis. Kč), na podporu celoročních společenských a kulturních aktivit jako například Valdštejnské slavnosti nebo Krušnohorské vánoce (200 tis. Kč) či Městské polici na vybavení nízkoprahového centra Jaklík a rekonstrukci kamerového systému v celkové výši sto tisíc korun.

 

Zbylé finanční prostředky ve výši více jak 2 000 000 korun byly rozděleny mezi neziskové organizace mosteckého regionu.Například Domov sociálních služeb v Litvínově investoval do pořízení myčky podložních mís, vaků a zvedáků pro imobilní klienty (263 tis. Kč). Střední škola technická v Mostě kompletně vybavila školní jídelnu (430 tis. Kč) a VOŠ, OA, SZŠ v Mostě vyměnila za věnované prostředky (196 tis. Kč) osvětlení v budově školy. Komořanská teplárna dále podpořila například významný projet protidrogové prevence pro děti a mládež  Revolution Train částkou osmdesát tisíc korun a přispěla na publikaci Skřítci a démoni Krušných hor Oblastnímu muzeu a galerii v Mostě (77 tis. Kč).

 

V rámci křtu firemního kalendáře uspořádala teplárenská společnost charitativní akci, jejíž výtěžek ve výši 71 500 tisíc korun byl věnován Nadačnímu fondu Veroniky Kašákové na projekt RESTART zaměřený na děti z dětských domovů.

 

 

I v loňském roce pokračovala komořanská teplárna se zapojováním svých zaměstnanců do veřejně prospěšných aktivit a to prostřednictvím firemního dobrovolnictví s názvem Energický den. Zaměstnanci již počtvrté pomohli zvelebit zahradu Dětskému domovu ve Vysoké Peci. V rámci akce SETEP DAY pak vyvezli děti z Kojeneckého ústavu v Mostě do Zooparku v Chomutově.

 

 

 

 

V Komořanech 15. 1. 2020