Upravit stránku

Není to nic příjemného přijít domů po dlouhém dni, těšit se na sprchu a zjistit, že z kohoutku teče jen studená. V červnu si to na dva dny zažili Mostečané. Uvědomují si to i provozovatelé tepelné sítě v Mostě a Litvínově. Někdy ale prostě není jiné cesty a kvůli nutným opravám je třeba celý systém rozvodů vypnout.

Obyvatelé Mostu a Litvínova už pomalu zapomněli na nekonečné třítýdenní letní odstávky – však celoplošná byla naposledy před třemi lety. „Snažíme se celoplošným odstávkám vyhýbat, ale určité technologie je možné opravovat jen, když je rozvod vypuštěný a vychladlý,“ vysvětluje technický ředitel United Energy Ing. Petr Mareš. Zkrátka – opravář taky nemůže spravovat pračku plnou mokrého prádla.

 

V Mostě je letos hlavním důvodem přeložka hlavního napáječe, který zásobuje město z teplárny Komořany. Stávající potrubí překáží rozšíření uhelného lomu a je potřeba ho přemístit. První část odstávky už mají Mostečané za sebou – to když se začátkem června horkovod napojil na provizorní potrubí. Z plánovaných čtyř dnů ale nakonec byly jen dva. „Díky výborné spolupráci provozních zaměstnanců teplárenské společnosti a externích dodavatelů se podařilo zkrátit odstávku pro větší část města na polovinu,“ uvedl ředitel Severočeské teplárenské Ing. Petr Horák. Během prázdnin pak bude teplárenská společnost pokládat horkovod na nové trase a v srpnu dojde k jeho zprovoznění, což bude znamenat další čtyřdenní odstávku (od 20. do 24. srpna).

 

 „Odstávky jsou vždy nepříjemné, ale věřím v pochopení našich zákazníků. Setrvalá péče o rozvody a jejich opravy jsou nutnou podmínkou pro bezproblémové dodávky v nejnáročnějším zimním období, kdy by jakákoliv nečekaná porucha znamenala mnohem větší komplikace než několikadenní nutnost ohřívat vodu,“ doplnil Petr Horák.

 

V Mostě budou probíhat také lokální odstávky, které však dopadnou především na průmyslovou část Velebudic. „Bez teplé vody během léta bude jen velmi malý počet domácností v lokalitách Pod nemocnicí (13. 6. – 29. 6.), Pod Šibeníkem (10. 7. – 15. 7.) a v srpnu nad nádražím, kde budou probíhat rekonstrukce přípojek pro konkrétní bloky,“ dodala mluvčí United Energy Ing. Miloslava Kučerová. Podrobné informace o lokalitách a termínech lze najít na webu setep.cz nebo je možné se obrátit na telefon 476 447 830.

 

Otázka pro ředitele Severočeské teplárenské Ing. Petra Horáka:

Kolik opravíte rozvodů a kolik budete do oprav investovat?

Letos máme v plánu opravit asi sedm kilometrů horkovodních rozvodů s celkovou investicí 98 milionů korun. Už řadu let postupně vyměňujeme rozvody od těch nejstarších, dnes už se dostáváme k mladším, které nejsou v tak havarijním stavu, ale přesto potřebují naši péči.  Celkově plánujeme investice do rozvodů i zdroje v komořanské teplárně ve výši 200 milionů korun.