Upravit stránku

Bakterie Legionella předmětem neshod teplárenské společnosti a bytového družstva Krušnohor

16.11.2018

V dubnu tohoto roku ubezpečila společnost Severočeská teplárenská domácnosti v Mostě o absenci výskytu životu nebezpečných koncentrací bakterie Legionella. Stalo se tak na základě výsledku testů na třech náhodně vybraných výměníkových stanicích, které provedla akreditovaná laboratoř Zdravotnického ústavu v Ústí nad Labem. I přesto nabídla teplárenská společnost odběratelům pomoc s likvidací Legionelly v případě, pokud by se někde měřením prokázal její zvýšený výskyt a to tzv. termodesinfekcí celého rozvodného systému. Tuto službu poskytuje teplárenská společnost na vyžádání zcela zdarma. Spolupráci při likvidaci bakterie Legionella nabídla ST, a.s. i vedení SBD v domech v jeho správě či vlastnictví. Bytové družstvo však na nabídku nereflektuje a již od počátku vnucuje domácnostem nákladné chemické čištění.

„ Naše společnost nesouhlasí s postupem bytového družstva Krušnohor při likvidaci domnělé bakterie Legionella v domovních rozvodech teplé vody. Chemické čištění, které SBDK organizuje je nepodložené – dosud nemáme k dispozici jakoukoliv potvrzenou informaci o jejím výskytu v Mostě -  nesystémové a pouze mrhá finančními prostředky našich společných zákazníků“, prohlásil ředitel Severočeské teplárenské Petr Horák“ a vysvětluje: „ Teplá voda je vyráběna v centrálních výměníkových stanicích (VS), kde se pitná voda ohřívá na 60°C a pomocí čerpadel je dopravována do domácností. Z jedné VS je zásobováno několik domů najednou. Pokud by byl výskyt bakterie prokázán, je možné provést tzv. termodesinfekci celého rozvodného systému, kdy se voda krátkodobě přehřeje na 70°C a více, při které bakterie hyne. Termodesinfekci je třeba udělat pro VŠECHNY domy vzájemně propojené, jinak dojde k opětovné kontaminaci již vyčištěných domů“.

 

V případě, že je termodesinfekce opakovaně neúčinná, je možné použít chemické čištění pomocí generátoru chlordioxinu. I zde platí, že musí být delší dobu napojen do celého systému VS. Cena této metody, se pohybuje v řádech desíte tisíc na výměníkovou stanici.

 

„Použití chemického čištění pouze u několika domů ve společném rozvodu tepla a teplé vody je účinné zcela krátkodobě a po zpětném propojení do společného systému může dojít k opětovné kontaminaci, dodává Horák.

 

Společnost Severočeská teplárenská je připravena přichystat a realizovat plán termodesinfekce zasažených objektů za účasti Zdravotnického ústavu a Krajské hygienické stanice.