Upravit stránku

Ceny tepla pro rok 2017

16.12.2016

Společnost Severočeská teplárenská v příštím roce neplánuje zvyšovat ceny tepelné energie domácnostem, jež jsou připojeny na sekundární rozvody, a nadále tak zachovává ceny na celorepublikové úrovni.

Mírné zvýšení cen se dotkne pouze odběratelů s vlastní výměníkovou stanicí, kteří využívají primárního napojení na systém CZT, což jsou většinou komerční objekty nebo subdodavatelé.

U těchto odběratelů dochází k mírnému nárůstu cen z důvodu rozsáhlých rekonstrukcí primárních sítí, do kterých společnost aktuálně investuje nemalé částky.  V případě domácnosti, která využívá tepelnou energii z primárního rozvodu a subdodavatel nezvýší cenu tepla ještě jiným způsobem, dojde u průměrné domácnosti ke zvýšení o cca 196 Kč s DPH za rok. Jedná se zhruba o 16,30 Kč měsíčně.

Nutno dodat, že investice do modernizace přispívají k bezproblémovému chodu primárních rozvodů.  Průběh roku 2016 je toho důkazem, neboť během roku nenastala taková porucha na primární síti, která by se projevila odstavením tepla u větší části domácností. To ostatně odpovídá poslání společnosti, jejímž hlavním cílem je zajištění spolehlivých dodávek tepelné energie a spokojenosti zákazníků.

Aktuální ceník naleznete ZDE. 

V Komořanech 16. 12. 2016