Upravit stránku

Komořanská teplárna podporuje polytechnickou výuku

22. 10. 2019

Zástupci komořanské teplárny se spolu s představiteli města Litvínova zúčastnili v ZŠ s rozšířenou výukou jazyků v Podkrušnohorské ulici ukázkové hodiny pracovních činností s využitím pomůcek pro rozvoj polytechnické výuky. Malou polytechnickou učebnu mohla škola vybavit díky daru ve výši 80 tisíc korun od společností United Energy a Severočeská teplárenská. Dva notebooky, digitální mikroskop, stavebnice lego a další technické pomůcky mají za úkol příjemným způsobem, v rámci pracovních činností, u dětí z 5. až 9. tříd rozvíjet logické myšlení, jemnou motoriku i týmový přístup k zadanému úkolu.

„Jsme klasická spádová škola, která se snaží dát dětem maximum s důrazem na kvalitní výuku. Mimo jiné jim pomáháme při výběru dalšího směrování po opuštění základní školy a k tomu nám hodně pomáhá i spolupráce s místními firmami. Vítáme každou možnost exkurze, abychom děti seznámili se širokou škálou profesí. Jsme rádi za každou podporu, která v dětech vzbudí zájem o technické předměty. Otevření učebny s pomůckami pro polytechnickou výuku je další krok ke kvalitnějšímu vzdělání. Děkujeme za sponzorský dar a zároveň děkuji panu učiteli Antonínu Svobodovi, iniciátorovi nové formy výuky ve škole,“ vyjádřila se u příležitosti představení polytechnické výuky ředitelka školy Hana Kašková.

 

„Naše firma v regionu působí několik desítek let a rádi bychom další desetiletí v naší práci pokračovali. K tomu potřebujeme kvalitně technicky vybavené zaměstnance. Chceme naší podporou vzdělávání a spoluprací se školami motivovat mladé lidi k tomu, aby se do regionu vraceli, protože je tu potřebujeme, řekl k podpoře základní školy ředitel Severočeské teplárenské Petr Horák.

 

Radovat se z dalšího daru 200 tis. Kč od United Energy mohou také předškoláci MŠ Ladova, která je součástí ZŠ s rozšířenou výukou jazyků. Díky finanční podpoře získali víceúčelový zahradní altán.

 

 

V Komořanech 22. 10. 2019