Upravit stránku

Litvínovu přispěla teplárna i na bezpečnost

31.10.2016

United Energy uzavřelo s městem Litvínov smlouvu o spolupráci již v roce 2006. Od té doby na základě každoročních dodatků přispívá městu na jeho projekty z různých oblastí.

 V letošním roce obdržel Litvínov 500 tisíc korun, přičemž 90 tisíc korun z tohoto daru šlo na bezpečnost, konkrétně na pořízení plynového detektoru Dräger X-am 5000, detekující koncentrace toxických, hořlavých a výbušných plynů.

„Výskyt různých druhů nebezpečných látek, které se mohou na území města vyskytnout, byl z hlediska volby detekčních senzorů konzultován s odborem životního prostředí. Mimo určení nebezpečných látek umožní přístroj městské policii měřit látky obsahující drogy, které se vyskytují v ovzduší při jejich výrobě. Přístroj zajistí nejen bezpečnost zasahujících osob v místě události s předpokládaným výskytem těchto látek, ale i bezpečnost lidí, kteří mohou být na veřejnosti nebo v uzavřených prostorech těmito složkami ohroženy na životě i majetku,“ řekl k novému přístroji velitel Městské policie Litvínov Zdeněk Urban.

Již v roce 2011 obdarovala teplárna městskou policii mobilní laboratoří DrugTest na zjišťování přítomnosti drog u osob. Přístroj významně podporuje městskou i státní polici v boji s drogovou problematikou v Litvínově a s odhalováním drog za volantem.

„Město Litvínov podporujeme již 10 let. V roce 2006, kdy se uzavírala smlouva o spolupráci, bylo teplárenství na vzestupu a zimy byly opravdovými zimami. V současné době je situace jiná. Odvětví energetiky na tom není nejlépe a ani zimní počasí posledních tří let teplárenství nepřeje. Komořanská teplárna však i přes tyto skutečnosti nadále přispívá městu na jeho projekty, neboť podpora vzdělávání, sociální oblasti, volnočasových aktivit, ale i zlepšení kvality života a bezpečnosti místních obyvatel patří mezi naše priority,“ řekl na tiskové konferenci města Petr Horák, obchodné ředitel společnosti United Energy.

V Komořanech 30. 10.2016