Upravit stránku

Modernizace sekundárních rozvodů tepla ST, a.s.

24.09.2018
Společnost Severočeská teplárenská pokračuje v realizaci projektů  zaměřených  na modernizaci  rozvodů tepla financované  z fondů Evropské unie i v letech 2017 a 2018 ?

Jedním z realizovaných projektů financovaným Evropským fondem pro regionální rozvoj z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je i  Modernizace sekundárních rozvodů tepla ST, a.s. Hlavním cílem projektu je snížení ztrát v systému zásobování teplem a celkové zvýšení účinnosti celého systému.  Projekt  byl zahájen v červnu 2017 a fyzická realizace projektu byla ukončena 24.08.2018. Celkové uznatelné náklady projektu jsou 13,3 mil Kč.