Upravit stránku

Na Legionellu platí horko

08. 03. 2019

Společnost Severočeská teplárenská uspořádala na konci února pro veřejnost seminář na téma Legionella, který se věnoval otázkám správného způsobu testování vody, právním otázkám zodpovědnosti a praktickým radám pro bytová družstva a společenství vlastníků.

Rozhodnutí uspořádat seminář, padlo díky množícím se dotazům a obavám ze zmíněné bakterie. Na semináři nechyběli odborníci ze Zdravotního ústavu i práva,  a tak přítomní občané měli možnost dozvědět se zajímavé informace o Legionelle a s ní související problematikou. O tom, že dané téma je stále aktuální svědčil fakt, že zasedací místnost mosteckého magistrátu byla plná. Následná diskuse též potvrdila, že informace z úst odborníků byla na místě, neboť vyvrátila mnoho mýtů a rozšířila obzory všem přítomným.

Dovolujeme si malé shrnutí, co z diskuse s odborníky vyplynulo:

1)      Žádný předpis nenařizuje povinnost testovat u bytových domů vodu na přítomnost bakterie Legionella a taky nestanovuje četnost provádění kontrol.

2)      Statutární orgány nejsou odpovědné za kvalitu vody, a tudíž nemohou být odpovědné za výskyt bakterie ve vodě.

3)      Rozbor vody na přítomnost bakterie, pokud se kdokoliv rozhodně udělat jej z vlastní vůle, je nutné dělat v akreditované laboratoři, která zajistí odborný odběr vzorků. Cena rozboru je kolem 1000 Kč za jeden vzorek.

4)      Když už se přítomnost bakterie nějakým způsobem zjistí, musí se nejdřív najít zdroj kontaminace a potom řešit způsob dezinfekce. Nutná spolupráce s dodavatelem vody! Při výskytu by do doby provedení dezinfekce měli být všichni obyvatelé domu na situaci a rizika upozorněni. 

5)      Způsob dezinfekce musí být vybrán s péčí řádného hospodáře a nelze považovat nejdražší řešení jako nejlepší.

6)      U bytových domů napojených na společnou výměníkovou stanici se musí vyčistit všechny domy a celý systém, jinak je čištění zbytečné.

7)      Existuje několik způsobů dezinfekce:

a)       termodezinfekce: krátkodobé zvýšení teploty vody nad 70°C v celé soustavě napojené na VS – nejméně nákladný a velmi účinný způsob likvidace bakterie. Potenciální rizika:  může dojít k poškození pryžových částí rozvodů vody, bez spolupráce s domácnostmi může hrozit riziko opaření.

b)      chemické čištění: v případě neúčinné termické dezinfekce lze přistoupit k nákladnějšímu způsobu likvidace. Např.: dávkováním chlordioxinu do teplé vody ve výměníkové stanici po delší dobu, kdy dojde k vyčištění celého systému najednou. Náklady jsou v desítkách tisíc Kč.

 c) chemické čištění rozvodů v jednotlivých domech: nejnákladnější způsob likvidace bakterie, je nutné vyčistit všechny domy. Náklady jdou do stovek tisíc Kč.

V případě dotazů na téma Legionella nás neváhejte kdykoli kontaktovat na adrese info@setep.cz

V Komořanech dne 8. 3. 2019

 

.