Upravit stránku

Nová tvář společnosti Severočeské teplárenské, a.s.

30.03.2017

V současné době představuje Severočeská teplárenská novou grafickou podobu, jejímž úmyslem je prezentace společnosti v nadcházejících letech. Novodobý grafický manuál vychází z firemní kultury, potažmo z poslání podniku:

Dlouhodobým záměrem akciové společnosti je zajištění spolehlivých dodávek tepelné energie a spokojenost zákazníků, což společnost chápe jako své poslání“.
Koneckonců vše nejlépe vystihuje firemní slogan Tepelná pohoda bez starostí.

Severočeská teplárenská si váží spolupráce s odběrateli, díky kterým může obnovovat a zkvalitňovat dodávky tepelné energie, a proto plánuje v následujícím období ještě více zaměřit svoji pozornost na péči o zákazníky. První kroky již podnikla v rámci dotazníkového šetření, které proběhlo na počátku února 2017. Díky odpovědím odběratelů, měla společnost možnost zjistit úroveň spokojenosti zákazníků s komunikací ze strany Severočeské teplárenské, která dosahovala v 96 % naprosté spokojenosti.  Dalším příznivým výstupem byla zpětná vazba na eventualitu rozšíření portfolia služeb, kde by více jak 50 % dotázaných z řad odběratelů ze sekundárních sítí uvítalo nabízené služby. V případě odběratelů z primárních sítí mělo celkem 41 % dotázaných zájem o rozšíření portfolia služeb.

 Zákazníkům, kteří se zapojili do dotazníkového šetření, patří velké díky, a společnosti Severočeské teplárenské, která již nyní pracuje na přípravách nových služeb, zbývá jen jediné, a to naplnit své poslání a uspokojit požadavky zákazníků. 

V Komořanech 30.3.2017