Upravit stránku

Obnovení dodávek teplé vody nepatrně později

10.08.2016

Z důvodu technologických komplikací zaviněných nepříznivými klimatickými podmínkami se domácnosti v Podžatecké oblasti dočkají teplé vody o pár hodin později, než bylo původně plánováno.

Termín původně plánované odstávky od 25. 7. – 10. 8. bude dodržen, nicméně čas obnovení dodávek teplé vody se posune z 13. hodiny do hodin večerních.

Informace se týká domácností:

VS Hotel DOMINO, VS 24 – bl. 93-94 (2400,2401), bl. 41 (2368-2370), bl. 94 (2365-2367), VS 27 – bl. 22 (2245-2247), bl. 23 (2425-2427), bl. 24 (2147-2149), bl. 26 (2141-2143), bl. 27 (2138-2140), bl. 28 (2135-2137), bl. 29 (2132-2134), bl. 30 (2248-2250), bl. 32 (2254-2256), bl. 33 (2218-2220), bl. 36 (2156-2158), bl. 37 (2168-2170), bl. 38 (2171-2174), bl. 39 (2108-2111), bl. 40 (2112-2115), VS 28 - Podkrušnohorské gym. - čp. 2343, bl. 7 (2100,2101), bl. 6 (2098,2099), DIAKONIE-3274, Městská policie -2150, bl. 96 (2389-2391), bl.  97 (2377-2379), bl. 95 (2380-2382), bl. 95-96 (2402,2403), bl. 96-97 (2404,2405), bl. 19 (2419-2421), bl. 20 (2422-2424), VS Dům 21, VS RBZS Most, VS 29 – bl. 3 (2092,2093), bl. 11 (2227- 2229), bl. 10 (2230-2232), bl. 9 (2233-2235), bl. 16 (2410-2412), bl. 18 (2416-2418), čp. 2504, bl. 99-100 (2408,2409), bl. 1 (2102,2103), bl. 13 (2151), bl. 8 (2236-2238), bl. 17 (2413-2415), bl. 98 (2386-2388), bl. 100 (2394-2396), bl. 99 (2397-2399), bl. 98-99 (2406,2407), VS Vančurova 2107, VS LADA, VS J. Lady 2104-6, VS 30 – čp. 338,339, VS Archiv Most, VS 32 (Muzeum - 1360)

V souvislosti s opožděním výše uvedené akce dojde pravděpodobně následně i k posunutí doby obnovení tepla i u odstávky plánované od 25. 7. -11. 8., a to z 12. hodiny rovněž do večerních hodin.

Informace se týká domácností:

VS 25 – bl. 48 (2268,2269,2270), bl. 58 (2159), MŠ Dvořáka-2429, bl. 55 (2165), bl. 56 (2161), bl.92-93 (2384,2385), bl. 92 (2358,-2360), bl. 52 (2164), bl. 53 (2163), bl. 54 (2162), bl. 91 (2324-2326), bl. 42 (2265-2267), bl. 43 (2297-2299),  bl. 44 (2312-2314), VS 26 – bl. 75 (2128-2131), bl. 76 (2175-2178), bl. 59 (2179), DPS - bl. 62 (2166), 7. ZŠ – 2454, bl. 50 (2224-2226), bl. 72 (2116-2119), bl. 61 (2181)

V Komořanech 10. 8.  2016