Upravit stránku

Podpora regionu od komořanské teplárny v roce 2015

12.02.2016

Komořanská teplárna věnovala v loňském roce přes 1 890 tisíc korun na podporu veřejně prospěšných aktivit v regionu. Značnou část těchto filantropických aktivit teplárny tvoří podpora projektů měst Mostu a Litvínova. V rámci dohod o vzájemné spolupráci mezi United Energy a oběma městy, získalo každé z nich půl milionu korun. „ Dalších 150 tisíc korun obdrželo město Litvínov od společnosti Severočeská teplárenská na zvýšení bezpečnosti v okolí škol a na systém zabezpečení školních budov prostřednictví pultu centrální ochrany objektů,“ sdělila tisková mluvčí společnosti Miloslava Kučerová

Zbylé prostředky ve výši více jak 890 000 korun byly přiděleny na základě darovacích a sponzorských smluv neziskovým organizacím na základě jejich žádosti o podporu jejich projektů, z toho 299 180 korun získaly společnosti v rámci nově vyhlášeného grantu pro rok 2015 s názvem „Kdo si hraje, nezlobí“, jehož cílem bylo podpořit neziskové organizace v práci s dětmi a mládeží. Do grantu se zapojilo 36 organizací se 46 projekty, z nichž 13 nejzajímavějších obdrželo finanční příspěvek. 

Nejvíce podporovanou oblastí ze strany teplárenských společností byla v roce 2015 kultura, dále oblast volného času a sportu, následovaná podporou prevence kriminality. 

Posedmé zapojila United Energy a Severočeská teplárenská do veřejně prospěšných aktivit své zaměstnance prostřednictvím firemního dobrovolnictví – Energického dne, kdy zaměstnanci obou společností pomohli Dětskému domovu ve Vysoké Peci zvelebit zahradu a zprovoznit letní bazén. 

Teplárna v Komořanech pravidelně organizuje exkurze do provozu komořanské teplárny pro žáky a studenty základních a středních škol regionu. V roce 2015 pokračovala ve vzdělávacím projektu s názvem „Nebojte se matematiky“ pro žáky 9. ročníků základních škol a pro studenty 1. – 3. ročníků středních škol z Mostu, Litvínova a Chomutova. Celkem se projektu zúčastnilo 137 dětí.

V Komořanech 12. 2. . 2016