Upravit stránku

Přejete si teplo? My jsme připraveni, stačí říct

12. 09. 2019

Každým rokem se teplárny potýkají se stejným problémem, kdy zahájit topnou sezónu. Vyhláška říká teplárně zcela jasně, kdy topit musí – v době od 1. září do 31. května tehdy, když průměrná venkovní teplota klesne dva dny po sobě pod třináct stupňů a nelze podle předpovědi očekávat její zvýšení. Jenže statistiky a pocit chladu v bytě bývají dvě rozdílné věci. „Naším úkolem je zatopit, kdykoliv o to zákazníci požádají, a naše technologie jsou na to připravené. Vyhláška to umožňuje, ale vyžaduje souhlas dvou třetin uživatelů bytů, vysvětluje Petr Horák.

 

Co tedy doporučit lidem, kteří by rádi začali topit, přestože pro to zatím nejsou vyhláškou daná kritéria?
 

V první řadě je třeba se obrátit na majitele nebo správce budovy. Ne všichni možná vědí, že vyhláška jasně říká: za vytápění objektu je zodpovědný vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek. Majitel nebo správce se pak spojí s námi, a pokud to je technicky možné, obratem zahájíme vytápění. Když je z jedné výměníkové stanice vytápěno více domů, které vytápění odmítají, dodávku tepla zahájit nemůžeme. V případech, kdy dodávku pro většinu domů zahájíme a přesto nějaký dům naše teplo nechce, může domovník uzavřít ventily na hlavním přívodním potrubí v domě, uvádí Petr Horák.

 

Jak je na náročné zimní období připravena komořanská teplárna a jak distribuční společnost Severočeská teplárenská? „Ani letos v létě jsme nezaháleli a věnovali se opravám horkovodních rozvodů, které už řadu let postupně od nejstarších vyměňujeme. V letošním roce jsme zrekonstruovali na primární straně cca 2 900 metrů horkovodního potrubí a to zejména v městské části Velebudice. Na straně sekundární jsme zrekonstruovali cca 1 500 metrů rozvodů teplé vody a cca 420 metrů potrubí ústředního vytápění. K tomu byla ještě obnovena kompletní technologie u tří výměníkových stanic. Celková výše investičních nákladů vynaložených na obnovu a rekonstrukce tepelného zařízení činila v roce 2019 celkem 63 mil. Kč.  Vezmeme- li v potaz náklady za běžnou, nahodilou a preventivní údržbu, revizní činnosti, ověřování měřičů tepla a několik jmenovitých akcí, dostáváme se na částku o 12 mil. Kč vyšší.

V teplárně Komořany byly v letošním roce provedeny investice ve výši cca 110 mil. Kč. K hlavním akcím pak patří dokončení modernizace TG 4 včetně ochran a buzení, která byla započata již v roce 2018 v celkové výši investičních nákladů cca 53 mil. Kč a instalace frekvenčního měniče pro ventilátor kotle K10, realizovaná za účelem úspory elektrické energie a to v celkové výši cca 11 mil. Kč.

 

V Komořanech dne 12. 9. 2019