Upravit stránku

Severočeská teplárenská, a. s. investuje i v roce 2017

26.01.2017

Severočeská teplárenská, a.s. navazuje na investiční projekty z předešlých let a plánuje i v letošním roce investovat desítky miliónů korun.

Celkem 100 miliónů Kč investuje společnost do projektů spojených s obnovou technologií a údržbou tepelných zařízení, resp. primárních a sekundárních rozvodů. Stěžejní bude investice do primárního tepelného napaječe pro město Litvínov, městských primárních rozvodů Janov a výměny sekčních uzávěrů na primárním rozvodu města Most. U sekundárních okruhů se investice zaměří především na rekonstrukce všech typů rozvodů tepla. Jedná se převážně o více jak 150 bm bezkanálových rozvodů, téměř 400 bm rozvodů uložených v topných kanálech a zhruba 950 bm rozvodů uložených v technických podlažích, sklepech a suterénech.

Společnost Severočeská teplárenská pokračuje již pátým rokem v modernizaci a investicích do údržby tepelného zařízení. V roce 2016 mohli odběratelé zaznamenat první pozitivní dopad prováděných rekonstrukcí, neboť nenastala žádná porucha, která by se projevila odstavením tepla u větší části domácností. Společnost plánuje investovat do technologií a údržby i v budoucnu, protože jedině tak je schopna naplnit své poslání a docílit tak tepelné pohody bez starostí.

V Komořanech dne 26.1.2016