Upravit stránku

Severočeská teplárenská partnerem mezinárodní soutěže ve svařování

04.04.2018

Dne 27. 3. 2018 proběhl na Střední škole technické v Mostě již 6. ročník mezinárodní svářečské soutěže „O zlatou kuklu společnosti SIAD“. Soutěž se konala pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a Svazu průmyslu a dopravy ČR, za přítomnosti 1. náměstka hejtmana Martina Kliky.

Společnost Severočeská teplárenská byla, stejně jako v minulých letech, jedním z partnerů, díky kterým mohli být oceněni nejen tři vítězné pozice v jednotlivých kategoriích, ale všichni zúčastnění.

 

Prestižní soutěže v poměřování svářečských dovedností se zúčastnilo téměř padesát žáků včetně čtyř dívek z 21 škol z celé ČR a Slovenska. Vybraní nejlepší žáci škol soutěžili ve třech kategoriích a to: kategorii 111 – svařování obalovanou elektrodou, 135 – svařování v ochranné atmosféře a konečně v kategorii 311 – svařování plamenem.

 

Dnes již tradiční mezinárodní soutěž je ukázkovým příkladem spolupráce vzdělávací a výrobní sféry. „Podpora učebních oborů a škol technického zaměření patří v oblasti darů a sponzoringu mezi priority naší společnosti,“ řekl Petr Horák, ředitel Severočeské teplárenské.

 

 

V Komořanech 4. 4. 2018