Upravit stránku

Spolupráce s mosteckou„obchodkou“ přinesla první ovoce

29.06.2017

 

Severočeská teplárenská s potěšením přihlížela na úspěchy studentů mostecké „obchodky“ s níž  letos uzavřela smlouvu o spolupráci. Ta spočívala v materiální podpoře studentů předmětu Fiktivní firmy, respektive založené virtuální společnosti PROCOM, s.r.o.

Vzhledem k ekonomickému zaměření studijního oboru nemají žáci mnoho příležitostí jak získat praxi, tak jako to bývá zvykem na jiných školách zaměřených na zdravotnictví, techniku apod. Nicméně projekt fiktivních firem přináší tuto možnost právě díky spolupráci s reálnou firmou. Studenti tak mohou přijmout odpovědnost za svěřený projekt a rozvíjet aktivně své dovednosti a schopnosti, které by jinak získali až po ukončení studia a nástupu do firmy.

Studenti z firmy PROCOM, s.r.o. zabývající se reklamou a marketingovými činnostmi, tak měli možnost podílet se na vybraných marketingových aktivitách společnosti Severočeská teplárenská. Konkrétně měli dvě zadání, jednak vypracovat legendu pro připravovanou stezku bosou nohou a vytvořit zajímavý design brožury prezentující společnost Severočeké teplárenské.

Je obdivuhodné, jak studenti vedle svých běžných  školních povinností, zvládli na výstavách výborně reprezentovat nejen svoji školu, ale i společnost Severočeskou teplárenskou a při tom zdárně vypracovat dané zadání. Koneckonců výsledky z účasti na veletrzích hovoří zcela jasně. Na mezinárodním veletrhu s účastí 115 fiktivních firem si odnesli studenti skvělé 4. místo za prezentaci a v kategorii o nejlpeší katalog a stánek 7. místo.

Druhá skupina studentů z VOŠ v rámci předmětu marketingové komunikace realizovala marketingový průzkum na téma znalost značky Severočeské teplárenské. I v tomto případě studenti dokázali, že se orientují v daném oboru a jsou schopni odvést dobrou práci.

Nutno dodat, že obě skupiny se svého zadání zhostlil velmi dobře, a proto společnost Severočeská teplárenská plánuje podpořit studenty VOŠ a OA i v následujícím roce.

V Komořanech dne 29. 6. 2017