Upravit stránku

Vyjadřovací portál, aneb služba, která šetří Váš čas.

22.02.2017

Jeho cílem je ušetřit lidem čas s vyřizováním žádostí o vyjádření existence sítí, nebo vyslovení k různým projektovým dokumentacím. Jen pro zajímavost, během loňského roku bylo vyřízeno celkem 561 žádostí, přičemž 145 z nich bylo zasláno jiným způsobem (poštou, e-mailem), než přes portál a do systému tak musely být zaneseny ručně.

Není potřeba zdůrazňovat na kolik je efektivnější vyřízení žádosti elektronickou formou, ať už z důvodu časové a personální úspory, ale v neposlední řadě i šetrného chování k životnímu prostředí. Při pohledu na ekonomické vyhodnocení, jehož součástí je poštovné, balné a mzdové prostředky, se pohybuje částka kolem 43 tis. za rok. Nejen finanční prostředky šetří daný portál, ale jsou tu i pracovní dny, ve kterých musí odpovědný zaměstnanec evidovat a vyřizovat přijaté žádosti. A právě díky elektronickému systému bylo ušetřeno za loňský rok 21 pracovních dní, což není v konečném důsledku zcela zanedbatelné.

Společnost Severočeská teplárenská, a.s v rámci svého společensky odpovědného chování a současně i svého poslání trvale usiluje o zlepšování služeb nejen pro své zákazníky, ale i veřejnost v regionu, kde působí.

V Komořanech 21. 2. 2017