Upravit stránku

Akciová společnost Severočeská teplárenská (dále jen ST) jež vznikla jako 100% -ní dceřiná společnost United Energy, a.s. byla do obchodního rejstříku zapsána dne 30. října 2010. Hlavní předmět podnikání, kterým je rozvod tepelné energie, však začala společnost naplňovat až od 1. září 2011, a to v souvislosti s reorganizací skupiny EP Energy, jíž je ST součástí.