Upravit stránku

Firemní filantropie

Firemní filantropie tvoří nedílnou součást společensky odpovědného chování Severočeské teplárenské (ST). „Být prospěšní tam, kde působíme“ je motto, na kterém stojí základní myšlenka a celá strategie firemní filantropie ve společnosti ST. Proto převážná část na dary a sponzoring směřuje do regionu Mostecka a Litvínovska, tedy do míst, kde společnost podniká.

Společnost ST se v oblasti rozdělování finančních prostředků na dary a sponzoring připojila k pravidlům, která v roce 2009 zavedla mateřská společnost United Energy. Cílem těchto pravidel je zajistit transparentnost a také zjednodušení pro podávání žádostí jednotlivých, zejména neziskových, organizací,

Pravidla i přihlášku o dary a sponzoring najdete na www.tepelnapohoda.cz/regionu/

Kromě neziskových organizací podporuje ST v rámci spolupráce, na základě každoročních smluv, rovněž projekty měst Mostu a Litvínova.

Zaměstnanci pomáhají v rámci projektu firemního dobrovolnictví

Veřejně prospěšné aktivity

Veřejně prospěšné aktivity jak mateřské United Energy, tak i ST, zastřešuje projekt TEPELNÁ POHODA . V rámci tohoto projektu organizují společnosti exkurze do provozu teplárny pro školy i širokou veřejnost, poskytují stipendia, stáže a letní aktivity studentům, seznamují děti s principem výroby tepla a elektřiny, informují o grantech, o darech a sponzoringu či radí při úsporách.

Podpořené akce