Upravit stránku

Realizace projektů modernizace rozvodů tepla

21. 10. 2019

Severočeská teplárenská, a.s. realizovala hned 2 projekty modernizace rozvodů tepla financované ze strukturálních fondů EU.

EU projekty

Modernizace proběhla v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Jedním z realizovaných projektů financovaným Evropským fondem pro regionální rozvoj z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je Modernizace rozvodů tepla  Most ST, a.s. v roce 2019. Hlavním cílem projektu je snížení ztrát v systému zásobování teplem a celkové zvýšení účinnosti celého systému.  Projekt  byl zahájen v březnu letošního roku  a fyzická realizace projektu byla ukončena do konce září 2019. Celkové uznatelné náklady projektu jsou 24,405 mil Kč.

Druhým projektem zahájeným v březnu 2019 je Rekonstrukce tepelné sítě , Most 2019 . Realizace projektu rovněž přinese zvýšení účinnosti SZT a přispěje tak k úspoře primárních energetických zdrojů,  Projekt řeší rekonstrukci tepelné sítě III. etapy v Mostě a dále pak přepojení objektu Grammer Velebudice ze sekundárních teplovodních rozvodů na horkovodní přípojku. Fyzická realizace projektu již byla  ukončena, nyní ještě probíhá do poloviny měsíce listopadu zkušební povoz  na přepojení objektu Grammer Velebudice. Celkové uznatelné náklady jsou 12,736 mil. Kč. 

Příspěvek  Unie  je  ve výši 40% z uznatelných nákladů pro každý z uvedených projektů.