Upravit stránku

Víte, kde stojí nejekologičtější a zároveň nejlevnější spalovna odpadů? V Kopistech u Mostu. Přestože spálí ročně tuny odpadů, včetně nebezpečných, neprodukuje žádné škodliviny! To, co koluje v Česku jako ekovtip, ale rozhodně nepřijde k smíchu obyvatelům Mostu a Litvínova. Existuje lepší cesta, jak využít odpady? 

Foto: Na prvním snímku Zařízení pro energetické využití odpadů v Kodani, zprovozněné v roce 2017, na jehož střeše se dá lyžovat. Na druhém „podobné“ zařízení v Kopistech v tomtéž roce.

„Pokud i v Kopistech platí fyzikální zákony, není možné, aby spalování odpadu na skládce neprodukovalo žádné emise. Zkusili jsme to spočítat a vyšlo nám, že za 24 hodin požáru unikne tolik znečišťujících látek, že by naše zařízení mohlo fungovat 15 až 17 let. A když k tomu připočtete energii, která přišla nazmar, mohli bychom z toho topit 20 domů v Mostě klidně půl roku,“ říká technický ředitel United Energy, a.s. Petr Mareš, který se podílí na přípravě projektu ZEVO nebo-li Zařízení pro Energetické Využití Opadů v Komořanech.

 

„ZEVO není spalovna,“ upozorňuje specialista firmy Jaroslav Sedláček. V celé Evropě dnes fungují u velkých měst tato vysoce moderní zařízení, která jsou schopna energeticky využít jinak nevyužitelný komunální odpad a vyrábět z něj elektřinu a teplo. Benefity jsou jasné – jednak se šetří drahocenné přírodní zdroje jako uhlí nebo plyn a jednak se zbavíme šetrným způsobem odpadu, který v lepším případě zahrabáváme do země pro naše potomky, nebo v tom horším pálíme přímo venku. „V Česku se ročně uloží na skládky odpad odpovídající asi 2,5 milionům tun hnědého uhlí, tj. zhruba spotřeba elektrárny Tušimice,“ vypočítává J. Sedláček. Energetické využití odpadů je tak jednou z cest, jak i do budoucna zajistit tisícům obyvatel měst cenově dostupné teplo.

 

Slovo spalovna má stále negativní nádech, přestože zařízení, jejichž cílem bylo pouze likvidovat odpad se už dávno nestaví. Na současné projekty ZEVO jsou kladeny přísné požadavky na bezpečnost a ekologii a jsou pod neustálým dohledem úřadů a měřením a za jakékoliv porušení limitů hrozí přísné sankce. Což se samozřejmě „spaloven“ přímo na skládkách opět netýká.

 

Otázka pro ředitele Severočeské teplárenské Ing. Petra Horáka:

V jaké stádiu je nyní projekt stavby ZEVO v Komořanech?

ZEVO v Komořanech je v současné době jediným projektem, který je schopen realizovat do roku 2023 plán odpadového hospodářství v Ústeckém kraji, tedy přestat odpad skládkovat, jak ukládá zákon. Moderní technologie, šetrné k životnímu prostředí ale nejsou levné. Náš projekt předpokládal jednak získání dotace a jednak určitý legislativní vývoj. Legislativa v oblasti odpadů se ale nevyvíjí a Ministerstvo životního prostředí dotace zastavilo. Přitom třeba sousední Polsko stihlo za tři roky postavit šest takových zařízení. Nicméně náš projekt lze realizovat i bez dotací. Stavební povolení je platné a máme i uzavřené dohody o partnerství a spolupráci s okolními městy včetně krajského Ústí nad Labem. O konkrétní spolupráci s těmito městy probíhají jednání.