Upravit stránku

Podmínky připojení

k rozvodnému tepelnému zařízení nebo zdroji tepelné energie

Účel Podmínek připojení

Dokument stanoví závazné technické podmínky pro připojení, provoz a rekonstrukce zařízení pro odběr tepla ze soustavy centralizovaného zásobování teplem Most-Litvínov (dále jen CZT). Tím se sleduje zajištění nezbytné funkční návaznosti všech prvků CZT, a to i v případech, kdy části soustavy jsou vlastněny a provozovány různými subjekty.

Rozsah platnosti

Podmínky připojení platí pro připojení, provoz a rekonstrukce zařízení, která jsou nebo budou napojena na tepelné sítě společnosti Severočeská teplárenská, a.s. Zařízení, která byla připojena do data vydání těchto Připojovacích podmínek, mohou být dále provozována, pokud neodporují zákonným podmínkám bezpečnosti a požadavkům na spolehlivost a ekonomii provozu CZT. Při opravách, rekonstrukcích a změnách je nutno tyto Podmínky připojení respektovat.

Právní návaznost

Právní předpisy, technické a oborové normy, provozně montážní předpisy výrobců zařízení a podobně nejsou těmito podmínkami nahrazeny, pouze je doplňují.