Upravit stránku

Topí se v noci stejně jako ve dne?

Odpověď

V průběhu otopného období je dodavatel připraven celodenně dodržet na předávacím místě (pata domu) takové parametry teplonosného média (topné vody), aby v průběhu otopného období vlastník objektu mohl v době od 6.00 do 22.00 hodin zabezpečit pro jednotlivé prostory vnitřní teploty v souladu s vyhláškou č. 194/2007 Sb. V souladu s toutéž vyhláškou může vlastník objektu (SVJ) v době od 22.00 do 6.00 hod. vytápění obytných místností a v neprovozní době ostatních vytápěných prostor podle potřeby omezit nebo krátkodobě přerušit do té míry, aby byly dodrženy požadavky jejich teplotního útlumu zajišťujícího tepelnou stabilitu místností. I v této době dodavatel tepla zajišťuje dostatečné množství tepelné energie o potřebných parametrech pro plnění povinností odběratele (vlastníka objektu).

Jednoduše řečeno, dodavatel je povinen udržovat dodávky v takové kvalitě, která zajistí v jednotlivých místnostech vytápěných objektů tolik tepla, kolik stanoví projekt stavby, aby dosažené průměrné teploty vnitřního vzduchu dosahovaly výpočtové teploty vnitřního vzduchu stanovené projektem budovy, a umožní tak odběrateli naplnit požadavky vyhlášky č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.

Odpověď

Podle vyhlášky 194/2007 Sb. je topná sezóna jinak také otopné období od 1. září do 31. května. Dodávka se zahájí v otopném období pokud dva dny po sobě poklesne průměrná denní teplota pod + 13 °C a podle vývoje počasí se neočekává vyšší průměrná teplota než +13 °C. Přerušení dodávky tepla je naopak v případě, kdy dva dny po sobě je průměrná denní teplota vyšší než +13 °C a nelze očekávat pokles teploty pro následující dny. Pokud však průměrná teplota opět poklesne pod + 13°C dodávka tepla se znovu obnoví. K takovým přerušením a znovuobnovením dodávky může docházet dle klimatických podmínek především v měsíci květen.