Historie společnosti

Akciová společnost Severočeská teplárenská (dále jen ST) vznikla jako 100% dceřiná společnost United Energy, a.s. 30. října 2010. Hlavní předmět podnikání, kterým je rozvod tepelné energie, začala naplňovat až od 1. září 2011.

K datu 1. září 2011 vložila United Energy do ST část svého podniku, čímž došlo k formálnímu oddělení výroby tepelné e elektrické energie od distribuce tepla a Severočeská teplárenská se tak stala majitelem stávajících tepelných rozvodných zařízení zásobujících města Most a Litvínov. Na počátku topné sezóny 2012/2013 zahájila ST dodávku tepelné energie i do městské části Mostu – Chanova.

Od 1. května 2012 se Severočeská teplárenská stala smluvním provozovatelem tepelných zařízení společnosti PRVNÍ MOSTECKÁ, a.s. Od uvedeného data se tak starala o provoz a údržbu výměníkových stanic a navazujících sekundárních rozvodů tepelné energie v majetku a správě PRVNÍ MOSTECKÉ a pro tuto společnost zároveň zajišťovala havarijní službu s nepřetržitým čtyřiadvacetihodinovým provozem.

K 1. lednu 2015 proběhla fúze společnosti PRVNÍ MOSTECKÁ do společnosti Severočeská teplárenská, jako nástupnické společnosti. V důsledku fúze společnost PM, a.s. zanikla bez likvidace a její veškeré jmění přešlo na nástupnickou organizaci ST, která tak vstoupila do právního postavení zanikající společnosti PM, a.s., včetně obchodních vztahů.