O společnosti

O společnosti

Akciová společnost Severočeská teplárenská vznikla jako 100% dceřinná společnost United Energy, a.s. v roce 2010. Naším dlouhodobým cílem je, kromě spolehlivé dodávky tepelné energie, společensky odpovědné podnikání, ochrana životního prostředí a především zdraví nás všech.

socialni odpovednost

SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST

Řídíme se mottem: „Být prospěšní tam, kde působíme“. Proto své aktivity směřujeme do okolí měst Most a Litvínov s cílem přispět prostřednictvím dárcovství, dobročinných akcí a vzdělávání k rozvoji tohoto regionu.

 

ochrana žp

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Nepatříme mezi velké znečišťovatele životního prostředí, přesto nám jeho osud není lhostejný. Třídíme komunální i průmyslový odpad a minimalizujeme svůj dopad na okolní prostředí údržbou zeleně v ochranném pásmu horkovodů.

poslani

POSLÁNÍ
 

Naším dlouhodobým záměrem je uspokojování potřeb občanů v oblasti dodávek tepla a teplé vody. Tepelnou energií zásobujeme podnikatelskou i veřejnou sféru včetně škol, úřadů a nemocnic.

Ochrana lidského zdraví

OCHRANA LIDSKÉHO ZDRAVÍ

Klademe velký důraz na ochranu lidského života a zdraví. Bezpečnost práce zajišťujeme uplatňováním moderních přístupů, soustavným vzděláváním pracovníků i používáním nejnovějších poznatků a kvalitních ochranných pomůcek.

Akcionáři

Přehled akcionářů společnosti Severočeská teplárenská, a.s. ke dni 1. 4. 2016: 

United Energy, a.s., IČ: 27309959, Podíl: 100%

 

Vedení společnosti

Ředitel společnosti

Ředitel společnosti

Ing. Petr Horák

Představenstvo

Předseda představenstva: Ing. David Onderek
Místo předseda: Ing. Pavel Snášel

Členové představenstva:

Ing. Petr Mareš
Ing. Petr Horák
Gary Wheatley Mazzotti

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady: Ing. Milan Boháček

Členové dozorčí rady:

Ing. Miroslav Pelcman
Mgr. Michal Antonín
Mgr. Milan Šťovíček
Mgr. Jan Paparega

Společenská odpovědnost

  • Snažíme se především pomáhat v regionu, kde působíme – tedy v oblasti měst Litvínova a Mostu.
  • Máte v hlavě projekt, pro který sháníte podporu nebo se jen chcete podívat na úspěšné projekty Grantu Pohoda?
  • Vše o našich aktivitách v oblasti společenské odpovědnosti se dozvíte na stránkách Tepelná Pohoda.

 

Chci vědět víc ❭

 

Veřejně prospěšné aktivity

Veřejně prospěšné aktivity jak mateřské United Energy, tak i ST, zastřešuje projekt TEPELNÁ POHODA . V rámci tohoto projektu organizují společnosti exkurze do provozu teplárny pro školy i širokou veřejnost, poskytují stipendia, stáže a letní aktivity studentům, seznamují děti s principem výroby tepla a elektřiny, informují o grantech, o darech a sponzoringu či radí při úsporách. Shlédněte naše videa a příspěvky:

Poděkování za pomoc s revitalizací obce

Poděkování za pomoc s revitalizací obce

Město Kryry poděkovalo naší společnosti za poskytnutí finanční pomoci na odstranění následků škod a revitalizaci obce Stebno po ...

Číst dále  ❭

Senioři a teplárníci se opět družili

Senioři a teplárníci se opět družili

V pátek 27. srpna proběhl netradičně druhý projekt SETEP DAY v tomto roce.  Dobrovolníci z řad zaměstnanců teplárenské ...

Číst dále  ❭

United Energy se zapojila do fotbalové Zaměstnanecké ligy

United Energy se zapojila do fotbalové Zaměstnanecké ligy

Pojďte si s námi zafandit a držet palce týmu z Komořan! Komořanská teplárna se zapojila do 1. ročníku Zaměstnanecké ...

Číst dále  ❭

Další články a videa  ❭

 

Kariéra

Kariéra

Staňte se součástí naší rodiny

Chci vědět více  ❭

Výroční zprávy

 

Informace o zpracování osobních údajů

GDPR

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Severočeská teplárenská, a.s veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá Severočeská teplárenská, a.s s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

LICENCE

Licence č. 321 118 664 – skupina 32 rozvod tepelné energie - s termínem zahájení licencované činnosti 15. 10. 2011 a koncem platnosti licence 14. 10. 2036 včetně.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Výběrová řízení v rámci společností Severočeská teplárenská, a.s. naleznete:
http://www.epholding.cz/dodavatele/

OBCHODNÍ ÚDAJE

Obchodní jméno:Severočeská teplárenská, a.s.
Sídlo:Teplárenská 2, Most, Komořany, PSČ 434 03
IČO:287 33 118
Obchodní rejstřík:Krajský soud v Ústí nad Labem, vložka B 2153
Základní kapitál1 457 034 000 Kč