Upravit stránku

Vytýčení sítí rozvodů tepelné energie společnosti Severočeská teplárenská, a.s. provádějí výhradně pracovníci společnosti na základě objednávky. Jedná se o hrazenou službu podle aktuálních "Cenových podmínek za poskytované služby". Pro objednání vytýčení sítí použijte náš objednávkový formulář.

  • Objednatel
  • Objednáváme u vás vytýčení sítí rozvodů tepelné energie

Co se bude dít po odeslání objednávky:

  1. Náš kontaktní pracovník vám objednávku potvrdí e-mailem.
  2. Budete kontaktováni (e-mailem nebo telefonicky) technickým pracovníkem, který si s vámi domluví termín vytýčení a vytýčení provede.
  3. Při vytýčení sítí dostanete protokol o vytýčení a budete vyzváni k potvrzení zakázkového listu, na základě kterého bude následně provedena fakturace.