Skupina Teplárna Komořany

Ceny tepla

Čím je tvořena cena

Společnost ST přešla v odběru tepelné energie pro vytápění od 1. Ledna 2016 na účtování dodávek tepla ve dvousložkové ceně. Dvousložková cena zohledňuje odlišné potřeby jednotlivých odběratelů a umožňuje jim ovlivňovat výši nákladů za teplo. Používání dvousložkové ceny jako způsob účtování cen tepelné energie je běžný ve většině států EU a výrazně přispívá k zpřehlednění obchodních vztahů mezi dodavatelem tepla a jeho odběrateli.

Jak bude dvousložková cena účtována

Náklady na výrobu tepelné energie lze rozdělit do dvou skupin. Stálé náklady, které souvisí s existencí potřebné výrobní kapacity a rozvodných sítí, a proměnné náklady, jejichž výše se odvíjí od nákladů potřebných k výrobě 1 GJ tepla. Vzdáleně lze stálé náklady přirovnat k telefonnímu paušálu a proměnné náklady k hovornému. Stálé náklady budou účtovány odběrateli nezávisle na odebraném množství tepelné energie dle nasmlouvané rezervované kapacity rozložené do devíti měsíců topné sezóny (leden až květen a září až prosinec). Variabilní náklady budou účtovány odběrateli dle odebraného a naměřeného množství tepelné energie.

 

Z čeho se skládají stálé a variabilní náklady

Náklady stálé (připravenost kapacit a rozvodných sítí):

 • Odpisy zařízení
 • Náklady na údržbu a opravy zařízení
 • Mzdové náklady
 • Odbytové náklady
 • Ostatní režie

Náklady variabilní (vlastní výroba tepla):

 • Náklady na palivo
 • Voda pro doplňování
 • Elektrická energie pro výrobu a distribuci
 • Ekologické poplatky

Dvousložková cena tyto 2 druhy nákladů odděluje. Ve stálé složce zákazník platí za připojení k tepelné soustavě a zásobování teplem a za připravenost dodavatele kdykoliv dodat teplo v potřebném množství a kvalitě v souladu s platnou legislativou. Výše stálé platby se samozřejmě liší podle nároků odběratele. Jinou potřebu dodávek tepla, a tedy i dimenzování rozvodů, má průmyslový objekt a jinou například bytový dům. Dodavatel tak může dobře přizpůsobit technologii dodávek, a tím i cenu, potřebám zákazníka. Proměnná složka závisí na ceně paliva použitého k výrobě tepla a reflektuje skutečné množství tepla odebraného zákazníkem.

Způsob účtování ve dvousložkových cenách nijak nesouvisí s růstem cen tepla. Dnešní ceny tepla patří k tzv. věcně usměrňovaným cenám a jejich růst kontroluje Energetický regulační úřad.

 

Výhody dvousložkové ceny

1. Zprůhlednění tvorby cen pro zákazníka
Odběratel přesně ví, kolik platí za připojení k síti a kolik za odebrané teplo. To má význam i při rozhodování o způsobu vytápění, kdy dvousložková cena stanoví jasná pravidla.

2. Odstranění cenových znevýhodnění
Jednosložková cena přinášela v případě velmi chladného počasí zisky dodavateli a ztráty odběrateli, v případě velmi teplého počasí se nevýhodný poměr obrátil. Dvousložková cena je spravedlivý způsob vyúčtování plateb, kdy dochází ke zmenšení rozdílu mezi výší plateb za teplo v topné sezóně a mimo ni.

3. Odběratel může racionálním hospodařením ovlivnit výši plateb
Jestliže odběratel spoří tepelnou energii, zaplatí v absolutní hodnotě méně. Umožní tím navíc dodavateli tepla připojit do stávající sítě více odběratelů a tím dále snížit podíl fixních nákladů.

4. Rovnoměrnější rozložení plateb
Při platbách formou dvousložkové ceny jsou jednotlivé úhrady rovnoměrně rozloženy do jednotlivých kalendářních měsíců.

5. Optimalizace spotřeby energií při výrobě tepla
Při správném užívání objektu a regulaci otopné soustavy domu je stálá složka ceny stanovená dle maximálního výkonu výhodnější neboť:

 • Při správné regulaci temperování s plynulými změnami místo „špiček“ vzniká úspora nákladů na vytápění objektu
 • Celá centrální soustava zásobování tepelnou energií je vyváženější a tím klesá spotřeba paliv, což má pozitivní vliv na životní prostředí i cenu tepelné energie
 • Efektivní nastavení sjednaného výkonu přináší optimalizaci stálé měsíční platby

Ceny a obchodní podmínky

common/icons/pdf.gif Ceny pro rok 2024  (701.06 kB)
common/icons/pdf.gif Ceny pro rok 2023  (698.2 kB)
common/icons/pdf.gif Ceny pro rok 2022  (691.01 kB)
common/icons/pdf.gif Ceny pro rok 2021  (512.48 kB)
common/icons/pdf.gif Ceny pro rok 2020  (511.68 kB)
common/icons/pdf.gif Všeobecné podmínky  (778.25 kB)
common/icons/pdf.gif Změny VOP 2018  (492.94 kB)
common/icons/pdf.gif Ceny pro rok 2019  (619.48 kB)

 

 

Jitka Matoušková
obchodní referent

Pevná linka

476 447 146

 

Ing. Dana Gollová
obchodní referent

Pevná linka

476 447 341

 

 

 

Připravili jsme pro Vás

 
Kalkulátor nákladů
s Tepelným čerpadlem

Máte dotaz? Napište námTyto stránky používají Cookies, které pomáhají zjistit, jak jsou stránky využívány. Abychom mohli cookies používat, musíte nám to nejprve povolit.


Nastavení cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Nelze deaktivovat.
Analytické a reklamní cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Vypnutím ztrácíme možnost analýzy výkonu, optimalizace našich opatření i personifikaci.

Odmítnout    

  
Kalkulátor
nákladů