Žádost o uložení cizích sítí

Žádost o uložení cizích sítí do zařízení ST

Žádost o uložení cizího zařízení do prostor v majetku ST se zadává přes Vyjadřovací portál ❭, kdy na kartě Důvod žádosti se volí Účel žádosti – ostatní; Důvod žádosti – uložení do kolektorů.

Jako povinnou přílohu je nutné připojit vyplněnou žádost ❭, a mapu se zákresem předpokládané trasy. Vydání povolení k uložení cizího zařízení je zpoplatněnou službou dle platných Cenových podmínek za poskytované služby

Ke stažení:

common/icons/xlsx.gif Žádost o uložení zařízení  (439.44 kB)

ŽÁDOST O ULOŽENÍ CIZÍCH SÍTÍ - KONTAKT

Ing. Petra Blínová
správce majetku a GIS

+420 730 164 676

+420 476 447 431