Projekty EU

V roce 2020 společnost Severočeská teplárenská, a.s. opět realizuje projekty modernizace rozvodů tepla financované ze strukturálních fondů v  rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) . Jedním z realizovaných projektů v letošním roce financovaným Evropským fondem pro regionální rozvoj z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je Modernizace rozvodů tepla  Most ST, a.s. v roce 2020. Hlavním cílem projektu je snížení ztrát v systému zásobování teplem a celkové zvýšení účinnosti celého systému.  Práce na realizaci byly zahájeny v květnu letošního roku  a fyzická realizace projektu byla ukončena do konce srpna 2020. Celkové uznatelné náklady projektu jsou 31.426 mil Kč.

Projekt ukončen včetně financování. Realizace projektu proběhla dle předpokládaného harmonogramu.

EU