Skupina Teplárna Komořany

Projekty EU

34Čtvrtým v letošním roce  realizovaným projektem financovaným Evropskou unií v rámci Národního planu obnovy (NPO) je REKO  VS ústřední topení, společnosti Severočeská teplárenská, a.s.

Jedná se obnovu technologického zařízení předávacích stanic VS 34 a VS 35. Tyto stanice byly nahrazeny novými skládanými výměníkovými stanicemi.

V rámci realizace byla provedena kompletní rekonstrukce dvou výměníkových stanic nacházející se na ulici Svážná 2342 a na ulici Slovenského národního povstání 1902 v Mostě. Realizací projektu se uspoří energie na výrobu tepla, přinese úsporu emisí CO2 a úsporu provozních nákladů na nákup energií.

35Uspořené tepelné ztráty budou snižovat potřebu dodaného tepla nutnou pro systém zásobování tepelnou energií (SZTE) a tím i úsporu primární energie.

Práce na realizaci byly zahájeny v červnu letošního roku  a fyzická realizace projektu byla ukončena 31. 10. 2023. Celkové uznatelné náklady projektu jsou 4 968 000 Kč a jsou vyčísleny na základě maximální měrné investice na úsporu primární energie v GJ. Výše přiznané dotace je 50%. Realizace projektu proběhla dle předpokládaného harmonogramu.

eu npo

807Dalším v letošním roce  realizovaným projektem financovaným Evropskou unií v rámci Národního planu obnovy (NPO) je REKO VS  ÚT a TV, společnosti Severočeská teplárenská, a.s.

Jedná se obnovu technologického zařízení předávacích stanic VS 807 a     VS 808, tyto stanice byly nahrazeny novými skládanými výměníkovými stanicemi.

V rámci realizace byla provedena kompletní rekonstrukce dvou výměníkových stanic nacházejících se na ulici K. Marxe 722-6 a na ulici Albrechtická č. p. 590 v Mostě. Realizací projektu se uspoří energie na výrobu tepla, přinese úsporu emisí CO2 a úsporu provozních nákladů na nákup energií.

808Uspořené tepelné ztráty budou snižovat potřebu dodaného tepla nutnou pro systém zásobování tepelnou energií (SZTE) a tím i úsporu primární energie.

Práce na realizaci byly zahájeny v červnu letošního roku a fyzická realizace projektu byla ukončena 13. 10. 2023. Celkové uznatelné náklady projektu jsou 5 778 000 Kč a jsou vyčísleny na základě maximální měrné investice na úsporu primární energie v GJ. Výše přiznané dotace je 50%. Realizace projektu proběhla dle předpokládaného harmonogramu.

eu npo

705Druhým v letošním roce  realizovaným projektem financovaným Evropskou unií v rámci Národního planu obnovy (NPO) je REKO VS 705 - ÚT a TV, společnosti Severočeská teplárenská, a.s.

Jedná se o obnovu technologického zařízení předávací stanice VS 705, tato stanice byla nahrazena novou skládanou výměníkovou stanicí.

V rámci realizace byla provedena kompletní rekonstrukce výměníkové stanice nacházející se v ulici Višňová v Mostě. Realizací projektu se uspoří energie na výrobu tepla, přinese úsporu emisí CO2 a úsporu provozních nákladů na nákup energií.

Uspořené tepelné ztráty budou snižovat potřebu dodaného tepla nutnou pro systém zásobování tepelnou energií (SZTE) a tím i úsporu primární energie.

Práce na realizaci byly zahájeny v červnu letošního roku a fyzická realizace projektu byla ukončena 3. 11. 2023. Celkové uznatelné náklady projektu jsou 9 654 163 Kč. Výše přiznané dotace je 50%. Realizace projektu proběhla dle předpokládaného harmonogramu.

eu npo

RekoPrvním v letošním roce  realizovaným projektem financovaným Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy (NPO) je REKO VS 704 - ÚT a TV, společnosti Severočeská teplárenská, a.s.

Jedná se o obnovu technologického zařízení předávací stanice VS 704, tato stanice byla nahrazena novou skládanou výměníkovou stanicí.

V rámci realizace byla provedena kompletní rekonstrukce výměníkové stanice nacházející se v ulici Růžová v Mostě. Realizací projektu se uspoří energie na výrobu tepla, přinese úsporu emisí CO2 a úsporu provozních nákladů na nákup energií.

Uspořené tepelné ztráty budou snižovat potřebu dodaného tepla nutnou pro systém zásobování tepelnou energií (SZTE) a tím i úsporu primární energie.

Práce na realizaci byly zahájeny v květnu letošního roku a fyzická realizace projektu byla ukončena 27. 10. 2023. Celkové uznatelné náklady projektu jsou 10 182 900 Kč. Výše přiznané dotace je 50%. Realizace projektu proběhla dle předpokládaného harmonogramu.

eu npo

Druhým v letošním roce realizovaným projektem ze strukturálních fondů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je REKO VS 10 společnosti Severočeská teplárenská, a.s.

V rámci realizace byla provedena kompletní rekonstrukce výměníkové stanice nacházející se v ulici Hutnická v Mostě. Realizací projektu se uspoří energie na výrobu tepla, přinese úsporu emisí CO2 a úsporu provozních nákladů na nákup energií.

Úspory bylo dosaženo rekonstrukcí technologických celků ÚT výměníkové stanice VS 10 s částečným zásahem do sousední VS 10A ve městě Most. Realizací projektu dojde k úspoře energie ve výši 160 GJ/rok, čímž se podaří snížit emise skleníkových plynů o 16,045 t/rok.

Práce na realizaci byly zahájeny v květnu letošního roku a fyzická realizace projektu byla ukončena 13.10.2022. Celkové uznatelné náklady projektu jsou 3 mil Kč. Projekt je ukončen včetně financování. Realizace projektu proběhla dle předpokládaného harmonogramu.

EU

Tepelný napaječ Litvínov

Třetí závěrečná etapa projektu Rekonstrukce tepelného napaječe Litvínov je ukončena.

Jedná se o úsek s označením Reko TN Litvínov, úsek SU 5 - SU7/. Práce na realizaci 3.etapy byly zahájeny v lednu letošního roku a fyzická realizace projektu byla ukončena 12.10.2022. Akce spočívala ve výměně stávajícího potrubí 2x DN 500 za potrubí 2x DN 400 v pozemním provedení .

Celý projekt je financovaný ze strukturálních fondů a to Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Projekt řeší vysoké ztráty v potrubí a tím i nehospodárný provoz. Cílem projektu je snížení ztrát v systému zásobování teplem a celkové zvýšení účinnosti celého systému. Přispěje tak k úspoře primárních energetických zdrojů a rovněž k úspoře emisí škodlivých látek do ovzduší. Projekt probíhal ve třech etapách od roku 2020 do roku 2022. Způsobilé celkové náklady projektu jsou 316 mil. Kč z toho uznatelné náklady pro 3. etapu jsou 122 mil. Kč.

3. etapa je kompletně ukončena včetně financování a celá realizace proběhla dle předpokládaného harmonogramu.

Během měsíce října bylo možné sledovat formou reklamního spotu, tzv. „ Open days“ ,reportáž o celé akci v regionálním mediu televize DAKR .

EU

REKO VS 53 je dokončená

Třetím realizovaným projektem ze strukturálních fondů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v letošním roce je REKO VS 53 společnosti Severočeská teplárenská, a.s.

Cílem projektu jsou opatření na úsporu energie v SZT a snížení emisí CO2. Úspory bude dosaženo rekonstrukcí výměníkové stanice VS 53 zahrnující demontáž stávajících rozvodů včetně výměníků tepla, armatur a MaR a instalací nové technologie včetně MaR. Realizací projektu se uspoří energie na výrobu tepla, přinese úsporu emisí CO2 a úsporu provozních nákladů na nákup energií.

Práce na realizaci byly zahájeny v červnu letošního roku a fyzická realizace projektu byla ukončena v říjnu 2021. Celkové uznatelné náklady projektu jsou 4,7 mil Kč. Projekt je ukončen včetně financování. Realizace projektu proběhla dle předpokládaného harmonogramu.

EU

Druhá etapa Rekonstrukce tepelného napaječe

Druhá etapa projektu Rekonstrukce tepelného napaječe Litvínov je ukončena.

Jedná se o úsek s označením  SU 7/1 - SU 10  v území Horního Jiřetína  a Litvínova .Práce na realizaci 2 .etapy byly zahájeny v březnu  letošního roku  a fyzická realizace projektu byla ukončena 8.10.2021 .

Celý projekt  je financovaný ze strukturálních fondů a to  Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Projekt řeší vysoké ztráty v potrubí a tím i nehospodárný provoz. Cílem projektu je snížení ztrát v systému zásobování teplem a celkové zvýšení účinnosti celého systému. Přispěje tak k úspoře primárních energetických zdrojů a rovněž k úspoře emisí škodlivých látek do ovzduší. Projekt probíhá ve třech etapách od roku 2020 do roku 2022. Celkové uznatelné náklady projektu jsou 316 mil Kč z toho dokončená 2. Etapa za 67 mil. Kč.

2. etapa je kompletně ukončena včetně financování a celá realizace proběhla dle předpokládaného harmonogramu.

Poslední třetí etapa bude následovat v roce 2022 rekonstrukcí úseku  SU 5 - SU7/1.

EU

Modernizace rozvodů tepla 2021

I  v letošním roce společnost Severočeská teplárenská, a.s.  realizuje projekty modernizace rozvodů tepla financované ze strukturálních fondů v  rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Jedním z realizovaných projektů v letošním roce financovaným Evropským fondem pro regionální rozvoj z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je Modernizace rozvodů SZT Most 2021. Hlavním cílem projektu je snížení ztrát v systému zásobování teplem a celkové zvýšení účinnosti celého systému.  Práce na realizaci byly zahájeny v květnu letošního roku  a fyzická realizace projektu byla ukončena do konce srpna 2021. Celkové uznatelné náklady projektu jsou 22,309 mil Kč.

Projekt je  ukončen včetně financování. Realizace projektu proběhla dle předpokládaného harmonogramu.

EU

Tepelný napaječ Litvínov

Rekonstrukce tepelného napaječe Litvínov a jeho 1. Etapa úsek sekční uzávěry SU3-SU5 v k.ú. Dolní Jiřetín je letos již druhým realizovaným projektem financovaným ze strukturálních fondů a to Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Projekt řeší vysoké ztráty v potrubí a tím i nehospodárný provoz. Cílem projektu je snížení ztrát v systému zásobování teplem a celkové zvýšení účinnosti celého systému. Přispěje tak k úspoře primárních energetických zdrojů a rovněž k úspoře emisí škodlivých látek do ovzduší. Projekt probíhá ve třech etapách od roku 2020 do roku 2022.

Práce na realizaci 1.etapy byly zahájeny v únoru letošního roku a fyzická realizace projektu byla ukončena 5.10.2020 . Celkové uznatelné náklady projektu jsou 316 mil Kč z toho dokončená 1. Etapa za 100 mil. Kč.

1. etapa je kompletně ukončena včetně financování a celá realizace 1. etapy projektu v roce 2020 proběhla dle předpokládaného harmonogramu.

Další etapa bude následovat v roce 2021 rekonstrukcí sekční uzávěry SU7/1-SU10.

EU

Modernizace rozvodů tepla 2020

V roce 2020 společnost Severočeská teplárenská, a.s. opět realizuje projekty modernizace rozvodů tepla financované ze strukturálních fondů v  rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) . Jedním z realizovaných projektů v letošním roce financovaným Evropským fondem pro regionální rozvoj z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je Modernizace rozvodů tepla  Most ST, a.s. v roce 2020. Hlavním cílem projektu je snížení ztrát v systému zásobování teplem a celkové zvýšení účinnosti celého systému.  Práce na realizaci byly zahájeny v květnu letošního roku  a fyzická realizace projektu byla ukončena do konce srpna 2020. Celkové uznatelné náklady projektu jsou 31.426 mil Kč.

Projekt ukončen včetně financování. Realizace projektu proběhla dle předpokládaného harmonogramu.

EU

 

 

Tyto stránky používají Cookies, které pomáhají zjistit, jak jsou stránky využívány. Abychom mohli cookies používat, musíte nám to nejprve povolit.


Nastavení cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Nelze deaktivovat.
Analytické a reklamní cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Vypnutím ztrácíme možnost analýzy výkonu, optimalizace našich opatření i personifikaci.

Odmítnout    

  
Kalkulátor
nákladů