Projekty EU

Tepelný napaječ Litvínov

Rekonstrukce tepelného napaječe Litvínov a jeho 1. Etapa úsek sekční uzávěry SU3-SU5 v k.ú. Dolní Jiřetín je letos již druhým realizovaným projektem financovaným ze strukturálních fondů a to Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Projekt řeší vysoké ztráty v potrubí a tím i nehospodárný provoz. Cílem projektu je snížení ztrát v systému zásobování teplem a celkové zvýšení účinnosti celého systému. Přispěje tak k úspoře primárních energetických zdrojů a rovněž k úspoře emisí škodlivých látek do ovzduší. Projekt probíhá ve třech etapách od roku 2020 do roku 2022.

Práce na realizaci 1.etapy byly zahájeny v únoru letošního roku a fyzická realizace projektu byla ukončena 5.10.2020 . Celkové uznatelné náklady projektu jsou 316 mil Kč z toho dokončená 1. Etapa za 100 mil. Kč.

1. etapa je kompletně ukončena včetně financování a celá realizace 1. etapy projektu v roce 2020 proběhla dle předpokládaného harmonogramu.

Další etapa bude následovat v roce 2021 rekonstrukcí sekční uzávěry SU7/1-SU10.

EU

V roce 2020 společnost Severočeská teplárenská, a.s. opět realizuje projekty modernizace rozvodů tepla financované ze strukturálních fondů v  rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) . Jedním z realizovaných projektů v letošním roce financovaným Evropským fondem pro regionální rozvoj z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je Modernizace rozvodů tepla  Most ST, a.s. v roce 2020. Hlavním cílem projektu je snížení ztrát v systému zásobování teplem a celkové zvýšení účinnosti celého systému.  Práce na realizaci byly zahájeny v květnu letošního roku  a fyzická realizace projektu byla ukončena do konce srpna 2020. Celkové uznatelné náklady projektu jsou 31.426 mil Kč.

Projekt ukončen včetně financování. Realizace projektu proběhla dle předpokládaného harmonogramu.

EU