Cenová nabídka ve 3 krocích

Uvažujete o připojení na soustavu zásobování teplem (CZT)?
 

Stačí vám pouze 3 kroky k tomu, abyste získali cenovou nabídku.

  • Kontaktujte naše pracovníky a sjednejte si osobní schůzku k vzájemnému získání informací
  • Osobní konzultace pro sběr potřebných dat a nalezení ideálního řešení
  • Po odsouhlasení navrženého řešení může být zpracována finální nabídka

 

Obsah nabídky

Na základě žádosti o připojení zpracuje úsek obchodu s teplem podle místních podmínek nabídku na připojení na soustavu zásobování teplem. Pracovník úseku bude zpravidla kontaktovat žadatele i osobně (telefonicky).

Odsouhlasení nabídky

V případě, že odběratel akceptuje nabídku na připojení na soustavu zásobování teplem, potvrdí tuto skutečnost společnosti Severočeská teplárenská písemně a dále bude postupováno ve smyslu nabídky.

Technické připojovací podmínky

Při projektování přípojky a odběrného tepelné zařízení, jejich provozu a rekonstrukcích musí být respektovány technické připojovací podmínky. Jejich konkrétní podobu naleznete v sekci PROJEKTY A PŘIPOJENÍ.

Pokud je Váš objekt již připojen na soustavu zásobování teplem (CZT), ale teplo neodebíráte a nemáte uzavřenou smlouvu na dodávky a odběr tepla, vyplňte, prosím, žádost o uzavření smlouvy a zašlete na naši adresu.