Finanční dar mosteckému muzeu

Severočeská teplárenská podpořila stálou expozice muzejních exponátů