Ohřejeme pro Vás jezero Most!

Jezero Most je novou chloubou města a jen málokdo v létě odolal koupání v jeho čisté chladivé vodě. Napadlo nás, co si takhle koupací sezónu prodloužit? Kdybychom k jezeru místo do Mostu a Litvínova natáhli z Komořan potrubí, a použili na to celou produkci tepla v topné sezóně, dokázali bychom
vodu v jezeře ohřát o 4,6 °C.

To není málo, takže bychom se mohli koupat i teď na podzim. Zatímco plavci by si užívali, příliš by nás asi nepochválil zdejší ekosystém a zklamáni by zřejmě byli i otužilci, kteří vody Jezera Most využívají celoročně. Projekt tak zatím ponechme v teoretické rovině.

Ohřejeme jezero Most