Plánovaný odklon od spalování uhlí začne zprovozněním biokotle

V komořanské teplárně letos startuje jeden zvelkých investičních projektů, které mají energetickou firmu připravit na plánovaný odklon Evropy od spalování uhlí. Začátkem října přistoupila společnost United Energy k prvnímu kroku uzavřela kontrakty se zhotoviteli na přestavbu kotle K6 na spalování biomasy  včetně  úprav  technologie  stávajícího  externího  uhelného  hospodářství  a  stávajících dopravních  cest pro potřeby dopravy biomasy do  kotle.

Investiční akce v řádech několika desítek milionů umožní elektrárně zásadním způsobem navýšit spalování biopaliva a přispět do portfolia obnovitelných zdrojů energiev ČR již v druhé polovině příštího roku.

„Biokotel  by  měl  jít  do  provozu  již  v polovině  příštího  roku.  Máme  velkou  výhodu  v tom,  že disponujeme  kotli  spoloviční vyčerpanou životností sfluidní technologií, jejíchž předností je široká škála možností použitých druhů paliv. Nemusíme tedy stavět zcela nový kotel, stačí nám jeho úprava. Na přestavbě kotle K6 budeme nyní intenzivně pracovat se společností První brněnská strojírna, a.s., která  má  s podobnými projekty dlouholeté zkušenosti. Úpravu dopravních cest pak budeme řešit s firmou REMOV, spol. s.r.o.“, řekl Petr Mareš, technický ředitel United Energy.

Biokotel by měl ročně spálit nejméně100 až 120 tisíc tun biomasy. Tento  projekt bude  mít  pozitivní dopad na snížení množství emisí oxidu uhličitého a je první vřadě připravovaných opatření.

V Komořanech 7. 10. 2020