Společnost Severočeská teplárenská se stala sesterskou společností United Energy

V rámci strategického rozhodnutí Energetického a průmyslového holdingu (EPH) dochází ke změně v organizační struktuře. Akciová společnost Severočeská teplárenská, původně 100% dceřiná společnost United Energy, se s platností od 29. 9. 2021 stala sesterskou společností United Energy.

Cílem změny bylo vytvoření efektivnější struktury, kde je oddělena výroba elektrické energie a tepla od distribuce tepla, a jež je běžnou praxí v celém energetickém sektoru.

Změny neovlivní tepelný komfort odběratelů. Obě společnosti mají nadále sídlo v Mostě – Komořanech.