Spolupráci stvrdil loket

Velmi neobvyklý průběh mělo letos podepisování tradičních smluv teplárenské společnosti United Energy s partnerskými městy. Pokračování svého partnerství nemohli starostka města Litvínova Kamila Bláhová a generální ředitel UE Milan Boháček stvrdit tradičním potřesením rukou, a tak zvolili bezpečnější loket."United Energy patří mezi významné sponzory města již patnáct let.

Velmi si toho vážíme a děkujeme,“ poděkovala Kamila Bláhová. Od roku 2006 jen touto formou partnerských smluv získal Litvínov více než sedm milionů korun na své projekty a akce. Letos to bude, stejně jako v případě města Most, po půl milionu korun. "Nejvíce podporovanými oblastmi v letošním roce jsou vzdělávání (325 tis. Kč) a prevence kriminality (105 tis. Kč). Zbylé prostředky půjdou na kulturu a sociální oblast. Největší položku ve výši 140 tisíc korun představuje pořízení interaktivní tabule pro ZŠ Litvínov-Hamr v Mládežnické ulici,“ okomentovala dar pro Litvínov mluvčí UE Miloslava Kučerová. "S návrhy Litvínova jsme bez výjimky souhlasili. Spokojeni jsme zejména s výší podpory do vzdělávání a bezpečnosti obyvatel.

Projekty korespondují i s naším zájmem, tedy zajistit vyšší kvalitu žití obyvatel v regionu ve smyslu nízké kriminality a dobrého školství. Právě podpora těchto dvou oblasti je prioritou naší společnosti,“ řekl Milan Boháček.S městem Most uzavřela teplárna v pořadí již sedmnáctý dodatek k Dohodě o vzájemné spolupráci. "Ten letos zahrnuje především podporu vzdělávání (150 tis. Kč) a sociální oblasti (100 tis. Kč). Na ostatní činnosti padne zbylých 250 000 korun, kde nejvýznamnější položkou je 150 tisíc korun na rozšíření zahradní části pro děti z jeslí v MŠ Hutnická,“ doplnila tisková mluvčí.